Dấu ấn nông thôn mới tại huyện Kiến Xương, Thái Bình

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

10 năm trước, khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Kiến Xương còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp nên nguồn lực rất hạn hẹp; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 16,81 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 11,2%.

Sau 10 năm xây dựng NTM, Kiến Xương như khoác lên mình chiếc áo mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đến năm 2019, các xã và huyện đã đạt chuẩn NTM, hai xã Thanh Tân và Bình Định đạt NTM nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đến năm 2020, ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện Kiến Xương đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 637 tỷ đồng. Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện Kiến Xương đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền 637,38 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 8.632,1 tỷ đồng, trong đó nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.730,5 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng ước đạt 3.339,6 tỷ đồng; thương mại dịch vụ ước đạt 2.562 tỷ đồng…

Dấu ấn nông thôn mới tại huyện Kiến Xương, Thái Bình
Diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày

Từ những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được, với phương châm “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, huyện uỷ Kiến Xương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch để giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo sự hài lòng của người dân hơn nữa; trong đó đặc biệt chú trọng đến tiêu chí số 7 về môi trường và tiêu chí số 8 về đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Kiến Xương đã đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 25% trở lên (từ 8 xã trở lên).

Để thực hiện mục tiêu này, trong thời gia tới, Huyện uỷ Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu có từ 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Kiến Xương cũng đã xác định sẽ thực hiện tốt một số nội dung như:

 

Một là, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”. Cùng với đố là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi đoàn thể, cơ quan, đơn vị có hoạt động cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới và phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Ba là, tích cực huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Tạo cơ chế để các địa phương có nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là cơ chế cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất từ các thửa đất xen kẹp và các khu dân cư tập trung.

Huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm để thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình OCOP góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bốn là, tiếp tục phân cấp, tạo điều kiện để các cơ sở và người dân chủ động trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở cơ sở.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Hà Giang: Huyện Bắc Mê phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Bắc Mê (Hà Giang) có 3/11 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này đến từ sự nỗ lực chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong suốt thời gian qua.  

 
 
Cần sớm đưa du lịch nông thôn vào chương trình xây dựng nông thôn mới
icon

Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Vì thế, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho du lịch nông thôn.

 
 
Hà Nội: Mê Linh đủ điều kiện trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2021
icon

Huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ và được 2 đoàn khảo sát đánh giá đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền tiếp tục thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 
 
Hà Nội: Huyện Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Hết năm 2020, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, sẽ có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
 
Hà Nội: Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động trong xây dựng nông thôn mới
icon

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV đã xác định mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 
 
Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng nỗ lực xây dựng nông thôn mới
icon

Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã có 4 xã (Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành, Định Hiệp) được UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
Lạng Sơn: Huyện Tràng Định hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao
icon

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tiếp tục bắt tay vào nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

 
Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM, hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu
icon

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN& PTNN tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

 
Lào Cai: Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2036/QĐ-TTg công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới chú trọng chất lượng và tính bền vững
icon

Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng các sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng chất lượng... là những điểm đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Thanh Hóa.