Chiến lược công tác dân tộc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết

Quá trình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là đã góp phần góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

Góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc

Ngày 10/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Trong đó, Ủy ban Dân tộc đánh giá, quá trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực, cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội về công tác dân tộc, góp phần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đời sống đồng bào đã được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm; Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; Giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; Nhiều tiêu cực xã hội được đẩy lùi; Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật; Tình hình chính trị, xã hội ổn định, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

Chiến lược công tác dân tộc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết
Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Bình Minh

Đối với các địa phương, Chiến lược công tác dân tộc là văn bản chỉ đạo điều hành quan trọng với những định hướng dài hạn, là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hoạch định, xây dựng chính sách dân tộc theo đặc thù của địa phương, đồng thời là căn cứ để lồng ghép, huy động các nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc tại địa bàn.

Thống kê cho thấy, đến nay, 100% các địa phương đã chủ động xây dựng các đề án, chính sách đặc thù huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt, ban hành nhiều đề án, chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số như: Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận…

Vẫn còn bất cập về chính sách

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế.

Đáng chú ý là những vấn đề liên quan tới việc xây dựng và thực thi chính sách. Cụ thể, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai.

Hệ thống chính sách pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp, do nhiều chủ thể ban hành, chủ yếu là văn bản dưới luật; còn có sự chồng lấn về đối tượng, địa bàn, phạm vi thực hiện chính sách. Một số văn bản luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn, không đảm bảo tính khả thi (như trong lĩnh vực đầu tư phát triển bền vững, giáo dục và đào tạo…).

Bên cạnh đó, một số chính sách chưa được pháp luật quy đinh cụ thể như chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số… Một số chính sách chưa thực sự phù hợp với vùng dân tộc thiểu số và miền núi như chính sách thu hút đầu tư, khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật…

Các chính sách liên quan đến công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi chậm được sơ kết, tổng kết, đánh giá, dẫn đến một số chính sách không còn phù hợp với sự phát triển và sự thay đổi địa bàn khi phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo từng giai đoạn. Các chế độ phụ cấp áp dụng với cán bộ cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hiện nay có nhiều văn bản hướng dẫn với các hình thức hỗ trợ phụ cấp khác nhau, gây vướng mắc trong triển khai.

Mặt khác, các đề án, chính sách thường có mục tiêu lớn, thời gian thực hiện ngắn, nội dung còn tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau, nên quá trình thực thi đạt hiệu quả chưa cao. Có chính sách định mức thấp, vốn cấp không đồng bộ, thời gian thực hiện kéo dài, dẫn đến khó triển khai.

Ngọc Mai

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.