Chiến lược công tác dân tộc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết

Quá trình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là đã góp phần góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

Góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc

Ngày 10/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Trong đó, Ủy ban Dân tộc đánh giá, quá trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực, cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội về công tác dân tộc, góp phần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đời sống đồng bào đã được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm; Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; Giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; Nhiều tiêu cực xã hội được đẩy lùi; Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật; Tình hình chính trị, xã hội ổn định, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, nền độc lập và chủ quyền quốc gia.

Chiến lược công tác dân tộc góp phần giữ vững khối đại đoàn kết
Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Bình Minh

Đối với các địa phương, Chiến lược công tác dân tộc là văn bản chỉ đạo điều hành quan trọng với những định hướng dài hạn, là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hoạch định, xây dựng chính sách dân tộc theo đặc thù của địa phương, đồng thời là căn cứ để lồng ghép, huy động các nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc tại địa bàn.

Thống kê cho thấy, đến nay, 100% các địa phương đã chủ động xây dựng các đề án, chính sách đặc thù huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt, ban hành nhiều đề án, chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số như: Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận…

Vẫn còn bất cập về chính sách

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế.

Đáng chú ý là những vấn đề liên quan tới việc xây dựng và thực thi chính sách. Cụ thể, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai.

Hệ thống chính sách pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp, do nhiều chủ thể ban hành, chủ yếu là văn bản dưới luật; còn có sự chồng lấn về đối tượng, địa bàn, phạm vi thực hiện chính sách. Một số văn bản luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn, không đảm bảo tính khả thi (như trong lĩnh vực đầu tư phát triển bền vững, giáo dục và đào tạo…).

Bên cạnh đó, một số chính sách chưa được pháp luật quy đinh cụ thể như chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số… Một số chính sách chưa thực sự phù hợp với vùng dân tộc thiểu số và miền núi như chính sách thu hút đầu tư, khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật…

Các chính sách liên quan đến công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi chậm được sơ kết, tổng kết, đánh giá, dẫn đến một số chính sách không còn phù hợp với sự phát triển và sự thay đổi địa bàn khi phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo từng giai đoạn. Các chế độ phụ cấp áp dụng với cán bộ cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hiện nay có nhiều văn bản hướng dẫn với các hình thức hỗ trợ phụ cấp khác nhau, gây vướng mắc trong triển khai.

Mặt khác, các đề án, chính sách thường có mục tiêu lớn, thời gian thực hiện ngắn, nội dung còn tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau, nên quá trình thực thi đạt hiệu quả chưa cao. Có chính sách định mức thấp, vốn cấp không đồng bộ, thời gian thực hiện kéo dài, dẫn đến khó triển khai.

Ngọc Mai

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Chức sắc, tín đồ cần cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về đại dịch
icon

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đề nghị các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19.

 
 
Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã được đổi mới, đẩy mạnh bằng đa dạng hình thức hoạt động.

 
 
Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý tôn giáo, tín ngưỡng
icon

Qua 3 năm triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, thực tiễn cho thấy, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 
 
Phát huy vai trò thông tin truyền thông Phật giáo thời đại 4.0
icon

Các website, trang mạng xã hội, kênh truyền hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giúp cho các tầng lớp trong xã hội tiếp cận Phật giáo một cách chính thống, để từ đó có cái nhìn chính pháp trong đời sống hàng ngày.

 
 
Tăng ni, Phật tử cần giữ gìn hình ảnh của Giáo hội khi tham gia không gian mạng
icon

Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn, kêu gọi mỗi tăng ni, Phật tử hãy vì niềm tin của xã hội đối với đạo Phật, giữ gìn hình ảnh của Giáo hội khi tham gia không gian mạng.

 
 
Cơ sở tôn giáo tăng cường phòng chống Covid-19 trong tình hình mới
icon

Các tổ chức tôn giáo cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới.

 
Cần hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng
icon

Công tác quản lý đất đai tôn giáo hiện vẫn còn nhiều bất cập. Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý, sử dụng đất đai tôn giáo, tín ngưỡng, chú trọng sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với Luật Đất đai.

 
Cần tạm đình chỉ hoạt động điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
icon

'UBND TP.HCM cần tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng vì đã làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Tùy vào kết quả điều tra, có thể xử lý mạnh hơn', lãnh đạo Bộ Nội vụ đề xuất.

 
Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong các tổ chức tôn giáo
icon

Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành công văn gửi UBND TP.HCM và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các địa phương nhằm quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các tôn giáo.

 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành chống dịch Covid-19
icon

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động Phật sự, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của tín đồ và người dân.