cầu treo

tin tức về cầu treo mới nhất

Những cây cầu ọp ẹp chòng chành vắt qua suối chảy xiết, lo ngại tai nạn mùa lũ về
 

02/06/2022

Hàng nghìn người dân ở huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) hàng ngày vượt qua những cây cầu ọp ẹp, xuống cấp, nguy hiểm luôn rình rập mỗi khi mùa mưa lũ về.