Các mô hình kinh tế tập thể góp phần tạo việc làm, ổn định kinh tế - xã hội

Các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã phục hồi sản xuất kinh doanh đã góp phần tạo việc làm, ổn định kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình hợp tác xã nông nghiệp đóng góp lớn trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Ngày 29/12/2022, Văn phòng Đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023.

Hội nghị được tổ chức với mục đích nhìn lại kết quả các hoạt động đã triển khai trong năm qua, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc để cùng tìm giải pháp cho những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Chu Thị Vinh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác, Phó Chánh Văn phòng Đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhấn mạnh: “Phát triển khu vực kinh tế tập thể là chủ trương xuyên suốt và nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã khẳng định, thời gian tới, Việt Nam tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 vừa qua cũng tiếp tục khẳng định kinh tế tập thể là một thành phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách quan, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”.

Bà Vinh cũng cho biết: Ước tính ước đến cuối năm 2022, cả nước có 29.378 hợp tác xã, 125 liên hiệp hợp tác xã và 71.000 tổ hợp tác. Nhìn chung, các chỉ số về hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác đều tăng so với năm 2021. 

Theo Báo cáo Kết quả công tác năm 2022 và dự kiến chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, năm 2022, cả nước có khoảng 2.600 hợp tác xã thành lập mới, 564 hợp tác xã giải thể. Toàn quốc hiện có khoảng 19.500 hợp tác xã nông nghiệp và 9.878 hợp tác xã phi nông nghiệp. 

Thời gian qua, Chính phủ đã thực thi nhiều chính sách hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt 3,592 tỷ đồng/hợp tác xã/năm, tăng khoảng 35% so với năm 2021. 

“Các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần tạo việc làm, ổn định kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình hợp tác xã nông nghiệp có vai trò quyết định và đóng góp lớn trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Hợp tác xã đóng góp vai trò quan trọng trong việc liên kết, hỗ trợ thành viên cả về kinh tế lẫn kỹ thuật sản xuất, kỹ năng quản trị; là nơi để các thành viên được tham gia tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh…”, báo cáo nêu.

Dự kiến trong năm 2023, một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai gồm: Hoàn thiện các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Đảng; Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát để hoàn thiện Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua. Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo tiến độ kế hoạch đề ra trong năm 2023; Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, kiện toàn nhân sự, bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp để tạo sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã, các hoạt động của Ban Chỉ đạo để góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý: Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, Ban Chỉ đạo và các thành viên chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục phát hiện, nắm bắt từ thực tiễn các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. 

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng các mô hình đầu tư công - quản trị cộng đồng và cơ chế, chính sác đặc thù cho kinh tế tập thể theo tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW để từng bước thể chế thành các cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể.

Lam Anh

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 30 về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Ngày 30/12, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 15 về hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 30 quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn.

Ninh Thuận phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng; là một trong những trung tâm của cả nước về phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo; tỉnh có thu nhập trung bình cao của vùng và cả nước.

Tổng số lượng giao dịch thực hiện qua NAPAS tăng 96,5%

Theo  Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), năm 2022 tổng số lượng giao dịch thực hiện qua NAPAS tăng 96,5%, tiến trình thanh toán không dùng tiền mặt đang đi đúng hướng.

Gỡ vướng về vốn vay nước ngoài cho Đồng bằng sông Cửu Long

Trung ương đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hiện nay đầu tư cho khu vực này chưa thỏa đáng.

Bắc Ninh đạt mức tăng GRDP cao nhất giai đoạn 2019 – 2022

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (GRDP) năm 2022 tăng 7,39% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất giai đoạn 2019 - 2022.

Tiếp tục phát triển thị trường lâm sản xuất khẩu

Năm 2013, ngành Lâm nghiệp sẽ tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu lâm sản phù hợp với luật pháp quốc tế, các hiệp định đã ký kết. Mục tiêu năm tới, giá trị xuất khẩu lâm sản khoảng 17,5 tỷ USD.

Đồng Nai: 13/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt mục tiêu Nghị quyết

Chiều 30/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Nhiều chính sách thuế, phí đã thúc đẩy nền kinh tế phục hồi

Nhiều chính sách về thuế, phí đã được ban hành trong năm 2022 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi.

Tiếp tục tái cơ cấu, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp

Năm 2023, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tái cơ cấu, đa dạng hóa sản phẩm để gia tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 tỷ USD.

Đang cập nhật dữ liệu !