Bắc Giang nỗ lực tuyên truyền, quảng bá sản phẩm mở rộng thị trường đưa hàng Việt đến người tiêu dùng

Theo kế hoạch, Bắc Giang sẽ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh, trong nước có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, tỉnh Bắc Giang đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt.

Với mục đích thông qua tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 nhằm tiếp tục tuyên truyền giúp người tiêu dùng nhận thức đúng về chất lượng, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ Việt Nam sản xuất, cung ứng; xây dựng văn hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Phát triển hệ thống phân phối, xây dựng chuỗi mô hình liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu Việt Nam tới tay người tiêu dùng.

Theo đó, tỉnh tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động trong tình hình mới, tập trung tuyên truyền mọi người dân ưu tiên dùng hàng Việt, thông qua hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp trong hưởng ứng, thực hiện Cuộc vận động. Tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động.

{keywords}
Nhiều nông sản đặc trưng của tỉnh Bắc Giang.

Cùng với đó, tăng cường các hình thức tuyên truyền để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm bắt sâu về các Hiệp định Thương mại (FTA) khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia (đặc biệt là các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP) để tận dụng hiệu quả cam kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp Việt với hàng hóa nhập khẩu; đẩy mạnh tuyên truyền trách nhiệm của doanh nghiệp trong xây dựng và đăng ký thương hiệu hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng.

Tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tập trung tuyên truyền khuyến khích, động viên người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam.

Phát hiện và kịp thời giới thiệu những cách làm hay, gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động để tuyên truyền và nhân rộng. Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ vai trò các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp; các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao.

Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường và quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách, khuyến khích động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hộ gia đình tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Thúc đẩy các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đăng ký và công bố thương hiệu sản phẩm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của quy trình sản xuất, kinh doanh nhất là bán hàng trực tuyến, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại.

Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng. Có chính sách cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp.

Tỉnh cũng chú trọng các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam. Thúc đẩy các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xây dựng, đăng ký và công bố thương hiệu sản phẩm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của quy trình sản xuất kinh doanh, nhất là bán hàng trực tuyến, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại, kết hợp hài hòa với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống, phù hợp với tình hình mới.

Đặc biệt, công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa Việt Nam đến người tiêu dùng. Có cơ chế để công khai về các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng có thông tin. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh, trong nước có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có sản phẩm hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích đa dạng hóa phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; mở rộng ra thị trường ngoài tỉnh, nước ngoài nhất là các thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do. Phát huy vai trò đầu tầu nền kinh tế của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp.

Cùng với đó, thường xuyên thông tin về các sản phẩm gắn với chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tổ chức giới thiệu các sản phẩm mới của địa phương. Tổ chức giới thiệu các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ mới của các doanh nghiệp, làng nghề của địa phương. Tăng cường công tác thu thập thông tin của người tiêu dùng về hàng hóa trên thị trường và kịp thời thông tin với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, sản phẩm kém chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong phân phối sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng...

Thảo Nguyên

Đà Nẵng: 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao

Theo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP Đà Nẵng đợt 1/2022, có 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao.

Yên Bái xây dựng sản phẩm OCOP dựa trên lợi thế, tiềm năng của từng địa phương

Thực hiện chương trình: Mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP), tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm OCOP dựa trên lợi thế, tiềm năng ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu thị trường.

Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam Bộ tại Hà Nội

Sáng 21/12, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội đã khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ.

Hà Tĩnh: Đưa sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm thúc đẩy kết nối giao thương

Thời gian qua, các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh thường xuyên có mặt tại các sự kiện, hội chợ, hội thảo trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm từ đó quảng bá thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.

Doanh nghiệp chia sẻ ‘bí quyết’ để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

Để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, doanh nghiệp cho biết phải làm thật, làm sạch và làm chuẩn. Tất cả các sản phẩm đều theo tiêu chí xanh, sạch và khỏe.

Hà Nội phân hạng, đánh giá 45 sản phẩm OCOP thuộc 4 quận, huyện

Trong đợt phân hạng, đánh giá cho 45 sản phẩm OCOP thuộc 4 quận, huyện này huyện Đan Phượng có nhiều sản phẩm nhất là 23 sản phẩm. Tiếp đến, quận Bắc Từ Liêm có 10 sản phẩm, huyện Hoài Đức có 10 sản phẩm và huyện Ứng Hoà có 2 sản phẩm.

Hà Nội sẽ mở thêm 20 đến 30 điểm giới thiệu OCOP trong năm 2023

Theo kế hoạch phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023, Thành phố sẽ phát triển thêm 20 – 30 điểm giới thiệu sản phẩm OCOP.

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình có từ 1-3 sản phẩm OCOP 5 sao

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng thêm 65-70 sản phẩm, trong đó phấn đấu từ 1-3 sản phẩm đạt 5 sao, 3-5 sản phẩm đạt 4 sao, 45-50 sản phẩm đạt 3 sao.

Sau 4 năm thực hiện chương trình OCOP, Thanh Hoá có gần 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP, đến nay toàn tỉnh Thanh Hoá đã có 292 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 1 sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao và 235 sản phẩm 3 sao.

Chương trình OCOP giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm của người dân Thủ đô

Phát triển sản phẩm OCOP chẳng những giúp người dân các quận, huyện ở Hà Nội có thêm cơ hội để nâng cao thu nhập mà còn là cách để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Đang cập nhật dữ liệu !