2 chị em ruột

Cập nhập tin tức 2 chị em ruột

Bơi theo đàn bò qua sông, 2 chị em ruột bị đuối nước

Trong lúc chăn bò, 2 chị em ruột đuổi theo đàn bò bơi qua sông thì không may bị đuối nước, tử vong.

Đang cập nhật dữ liệu !