Xây dựng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển

Đến nay, cán bộ bộ đội biên phòng có trình độ chuyên môn bậc cao học chiếm 0,84%, trình độ đại học chiếm 75,63%, cao đẳng chiếm 18,49%; đối với trình độ chính trị bậc cao cấp, cử nhân chiếm hơn 20%...

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng đã tập trung điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lý đảm bảo đạt chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đại tá Nguyễn Quốc Cường - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 và thực tiễn đơn vị, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đưa việc thực hiện vào kế hoạch năm. Phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong nhận xét đánh giá cán bộ, trên cơ sở đó tuyển chọn đưa vào quy hoạch, đào tạo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp ngày càng trẻ hóa, đồng bộ giữa 3 độ tuổi (cao - trung bình - trẻ) để bảo đảm tính chuyển tiếp, kế thừa và phát triển vững chắc.

Đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ dựa vào đức và tài, phù hợp với từng ngành, từng vị trí công tác. Có chính sách phù hợp đối với cán bộ, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Nhắc nhở, xử lý kịp thời cán bộ có tư tưởng phấn đấu cầm chừng, ngại học tập, rèn luyện và không hoàn thành nhiệm vụ.

Song song đó, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng còn chủ động rà soát, xây dựng và điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Làm tốt công tác tạo nguồn và xét duyệt nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho những năm tiếp theo.

Thường xuyên bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và cán bộ là người dân tộc, mạnh dạn đề nghị bổ nhiệm cán bộ trẻ có đủ phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ cao hơn khi có nhu cầu.

Kết quả đạt được,  sau đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng đã xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch cán bộ cấp phòng, cấp đồn biên phòng.

Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng duy trì thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và nhận xét đánh giá, phản ánh đúng thực chất về trình độ, năng lực công tác của cán bộ; lấy đó làm tiêu chuẩn để sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, đảm bảo đúng người, đúng việc. Kết quả đánh giá, nhận xét sĩ quan năm 2016 phẩm chất đạo đức tốt đạt 100%; năng lực công tác giỏi 15,45%; khá 67,27%; trung bình 17,27%.

Nhận định diễn biến tình hình trong thời gian tới, theo Đại tá Nguyễn Quốc Cường: trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình biển Đông sẽ có những diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Do đó, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh công tác rà soát, xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, có 90% đội ngũ cán bộ có trình độ đại học; từ 5% - 7% có trình độ sau đại học, 100% cán bộ nghe, nói tiếng dân tộc và sử dụng thành thạo máy vi tính. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, giúp cán bộ có điều kiện để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), có 311 lượt cán bộ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành. Hầu hết đội ngũ cán bộ của đơn vị được học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn lâu dài qua từng cương vị công tác; phát huy tốt tính năng động, sáng tạo trong công việc, xung kích đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, cán bộ có trình độ chuyên môn bậc cao học chiếm 0,84%, trình độ đại học chiếm 75,63%, cao đẳng chiếm 18,49%; đối với trình độ chính trị bậc cao cấp, cử nhân chiếm hơn 20%; hàng năm 100% sĩ quan được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 

Uyên Châu

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !