Vua tiếng Việt

Cập nhập tin tức Vua tiếng Việt

Câu đố Tiếng Việt: ‘Đất lề, quê thói’ là gì? 99% nghĩ mình giải nghĩa đúng!

Chương trình Vua tiếng Việt đã đưa ra câu đố liên quan tới câu tục ngữ "Đất lề, quê thói". Hiểu ý nghĩa sâu rộng của câu tục ngữ này sẽ khiến bạn thêm yêu tiếng Việt.

Đang cập nhật dữ liệu !