Vì sao Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu?

Cập nhập tin tức Vì sao Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu?

Vì sao Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu?

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng: "WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ bỏ rơi, không hành động gì".

Đang cập nhật dữ liệu !