vệ sinh

tin tức về vệ sinh mới nhất

F0 khỏi bệnh, đồ ăn, thuốc uống đang dùng dở có sử dụng tiếp được không?
 

22/12/2021

Tôi được xác định là F0 5 ngày hôm nay, hiện đang dùng dở lọ kẽm 60 viên, vậy khi tôi khỏi bệnh thì số thuốc còn có thể tiếp tục sử dụng lại được nữa không?