Từ khóa: quân đội Triều Tiên

Quân đội Triều Tiên vẫn chưa 'động thủ'
 

19/06/2020

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy, quân đội Triều Tiên hiện thực hóa lời đe dọa đưa binh sĩ tới sát biên giới Hàn Quốc.