thuỷ sản

Cập nhập tin tức thuỷ sản

Năm 2022 mục tiêu tăng 10% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn VietGAP

Ngày 25/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022

Đang cập nhật dữ liệu !