Thanh Hóa: Làm tốt công tác tham mưu về xây dựng nông thôn mới

Năm 2021 mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa là có 3 huyện/thị, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 80 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trên, năm 2021 Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng điều phối nông thôn mới đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tỉnh Thanh Hóa); Ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng sản phẩm.

{keywords}
Một sản phẩm OCOP được đánh giá 3 sao tại Thanh Hóa

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng tham mưu cho tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Thành lập Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Văn phòng cũng tham mưu cho việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021; Phê duyệt danh sách các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.  Quyết định công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng 51 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Phân bổ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới...

Cùng với việc tham mưu, Văn phòng điều phối tổ chức các hội nghị về thẩm định nông thôn mới, đánh giá, xếp hạng các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP cho 51 sản phẩm trong năm 2021. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa luôn làm tốt công tác tham mưu cho các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa trong việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trần Nghị

 

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !