Sò lông

Cập nhập tin tức Sò lông

Hà Tĩnh: Người dân kiếm hàng chục triệu mỗi ngày nhờ mùa sò lông

Cứ mỗi lần biển động, sóng lớn, sò lông lại bị đánh dạt vào vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) rất nhiều. Người dân cào, nhặt sò có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !