Quân hàm xanh

Cập nhập tin tức Quân hàm xanh

Tiết học đặc biệt nơi biên viễn

Những tiết học đặc biệt với nhiều chủ đề về tác hại rượu bia, phòng chống mua bán người, chủ quyền biên giới... do những người thầy ‘quân hàm xanh’ giảng dạy.

Đang cập nhật dữ liệu !