ô nhiễm nguồn nước

Cập nhập tin tức ô nhiễm nguồn nước

Nước đổi màu đen kịt sủi bọt trắng, gần tạ cá chết bất thường, nghi do trại lợn xả thải

Nước đổi màu đen, xuất hiện nhiều bọt màu trắng khiến cho cá tự nhiên, cá nuôi lồng trên đập của hộ dân ở Thanh Hóa chết bất thường.

Đang cập nhật dữ liệu !