nhân sự

tin tức về nhân sự mới nhất

Hàng nghìn nhân sự nghỉ việc, ngân hàng lo khách cũng bị kéo đi sang ngân hàng khác
 

26/11/2021

Việc biến động nhân sự không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh liên tục tại các đơn vị kinh doanh mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như mất khách hàng do sự kéo theo nhân sự đã nghỉ việc...