nghiên cứu khoa học

Cập nhập tin tức nghiên cứu khoa học

Ưu tiên đầu tư hơn nữa cho khu vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

GS. TS Nguyễn Thị Lan,Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Quốc hội ưu tiên đầu tư mạnh mẽ cho khu vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo – nơi cung cấp sản phẩm KHCN cho thị trường KHCN.

Đang cập nhật dữ liệu !