NAM ĐỊNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN

Nam Định bắt đầu triển khai thực hiện “Chiến lược khai thác sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường (BVMT) biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” .

Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng bền vững các tài nguyên ven biển, bảo tồn và phát triển các giá trị tự nhiên, sinh thái, lịch sử, văn hoá và nâng cao chất lượng cuộc sống vùng ven biển, từ năm 2014, Nam Định bắt đầu triển khai thực hiện “Chiến lược khai thác sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường (BVMT) biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo đó, từ nay đến năm 2016, với tổng kinh phí 10 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 huyện ven biển tiến hành điều tra, khảo sát, đánh gái các vùng đất ngập nước và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản vùng đất ngập nước ven biển, nhằm hạn chế tối đa tác hại của biến đổi khí hậu gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến các nguồn tài nguyên và hệ sinh thái ven biển. Công tác nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường biển và đề xuất các giải pháp thích hợp vời từng ngành, từng lĩnh vực được chia ra làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nay đến năm 2015, với tổng vốn 3,5 tỷ đồng; Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020 với tổng vốn 2 tỷ đồng.

Trong hai năm 2014 - 2015, với 7,5 tỷ đồng vốn Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các huyện ven biển cùng một số đơn vị trực thuộc Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống, thu nhập của người dân. Từ nay đến năm 2020, với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, các sở: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện ven biển và một số phòng thí nghiệm phân tích môi trường quốc gia liên quan sẽ xây dựng hệ thống quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường ven biển của tỉnh. 

Giai đoạn 2015 - 2020, với tổng vốn 11 tỷ đồng, Sở tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành điều tra, lập bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, khu vực có đa dạng sinh học cao, khu vực tránh rét, tránh bão của các loài chim di cư, trữ lượng, tiềm năng khai thác nguồn lợi thuỷ sản, luồng cá, bãi cá trên vùng biển nhằm quản lý và khai thác hợp lý, giảm thiểu sự tác động do khai thác quá mức của người dân tại vừng đất ngập nước, bảo tồn và phát triển môi trường di cư của các loài chim di cư, các nguồn lợi thuỷ, hải sản.

Từ nay đến năm 2020, với tổng vốn 20 tỷ đồng, các sở, ngành và các huyện ven biển sẽ điều tra, đánh giá phạm vi, mức độ tác động của nguồn gây ô nhiễm biển từ lục địa, đánh giá tác động môi trường dối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. Từ nay đến năm 2020 đầu tư 75 tỷ đồng cho trồng mới và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn; lập hồ sơ đề nghị công nhận rừng phòng hộ ven biển huyện Nghĩa Hưng là cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học cấp tình. Lập quy hoạch bảo vệ rừng ngập mặn ven biển hiện có, phục hồi, tái sinh tự nhiên rừng ngập mặn ven biển, phát triển rừng ở các khu vực trọng yếu, rừng chắn cát, chắn sóng ven biển; phân vùng, quy hoạch sử dụng bền vững vùng đất bồi và phụ cận. 

Riêng huyện Nghĩa Hưng, từ nay đến năm 2018, sẽ tập trung xây dựng quy chế phối hợp, quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển; xây dựng bản đồ vùng đất bãi bồi ven biển; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất; đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường biển; định hướng phát triển kinh tế biển, dảm baro an ninh - quốc phòng. Đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng Trạm Kiểm soát cồn Mờ (đồn Biên phòng Ngọc Lâm) thành khu vực tác chiến phòng thủ của tỉnh với diện tích nổi khoảng 140ha và hệ thống rừng phòng hộ và bãi bồi nuôi trồng thuỷ hải sản với diện tích 500ha để thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. 

Trong các năm 2014 - 2015 với tổng kinh phí 249 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các huyện ven biển thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của biển tới sinh kế của ngư dân tại các vùng thường bị ảnh hưởng của thiên tai và nước biển dâng; đề xuất các giải pháp đa dạng hoặc các nguồn sinh kế, tăng cường năng lực thích ứng nhằm giảm thiểu các rủi ro biến đổi khí hậu; bảo tồn các nguồn giống quý hiếm cho nuôi trồng thuỷ sản tại một số lưu vực sông và hồ chính; điều tra nguồn lợi hải sản biển; điều chỉnh cơ cấu nghề khai thác thủy sản, xây dựng các mô hình quản lý trong khai thác và nuôi trồng thuỷ sản; nghiên cứu bảo tồn một số loại nhuyễn thể bản địa; xây dựng Trạm bờ và máy thông tin liên lạc phục vụ công tác giám sát tàu, thuyền khi có bão; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên biển, Sở tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ngành liên quan và các huyện ven biển thực hiện công tác đánh giá và nâng cao năng lực quản lý cho các cấp; từ năm 2016 đến năm 2020 tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng khôn khéo và bảo vệ nguồn tài nguyên biển. Uỷ ban ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động về sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường biển. 

Các ngành, đơn vị chức năng quản lý  hoạt động khai thác, sử dụng và tổ chức đăng ký, cấp phép cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; triển khai các quy định về quản lý, sử dụng đất đai bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển, đất có mặt nước ven biển. Khuyến khích tổ chức cá nhân nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển các vùng đất ngập nước; đề xuất các dự án ưu tiên, kêu gọi các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn lực và để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. 

Tiếp tục thực hiện quy hoạch quản lý, bảo về và phát triển Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ; triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển đất ngập nước liên tỉnh ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển và chương trình thực hiện đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản và kế hoạch triển khai xác định ranh giới quản lý khai thác thuỷ sản vùng ven biển, ven bờ giữa các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình...

PV

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !