Lạng Sơn: Huyện Chi Lăng phát triển mô hình sản xuất, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

Năm 2021, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tiếp tục đẩy mạnh triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy thế mạnh của địa phương để đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, huyện Chi Lăng đã xây dựng được 14 điểm mô hình trình diễn giống lúa các loại (diện tích 3,9 ha) và 04 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã, thị trấn.

Cụ thể các mô hình như sau: Mô hình mở rộng diện tích sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP: Thực hiện sản xuất na theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn VietGAP quy mô 137,96 ha, nâng tổng diện tích Na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP toàn huyện lên 613,62 ha.

{keywords}
Mô hình sản xuất na an toàn trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Mô hình sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ trên địa bàn huyện Chi Lăng: Thực hiện sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ quy mô 174,0 ha.

Thông qua triển khai mô hình các hộ dân tham gia dự án được chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hồi giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây hồi.

Mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP: Triển khai tại 02 xã Vân An và Chiến Thắng với tổng diện tích là 106,0 ha, số hộ tham gia 448 hộ. Mô hình được triển khai đúng kế hoạch đảm bảo thời vụ, năng suất ước đạt 51,5 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân 50,9 tạ/ha, sản lượng đạt 545,9 tấn.

{keywords}
Mô hình cây cầu kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mô hình thâm canh bưởi diễn theo tiêu chuẩn VietGAP: Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn thực hiện mô hình thâm canh bưởi Diễn theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 25,0 ha tại xã Chi Lăng, với 95 hộ tham gia.

Thông qua triển khai mô hình các hộ dân tham gia dự án tiếp tục được chuyển giao quy trình kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây trồng.

Ngoài thúc đẩy các mô hình sản xuất, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban phát triển các thôn đã được UBND huyện phê duyệt thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2018,2019,2020 nhưng chưa được công nhận khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu thực hiện đạt các nội dung của tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo huyện thẩm định, công nhận theo quy định.

Năm 2021, từ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ 300 triệu đồng, UBND huyện Chi Lăng đã triển khai hỗ trợ xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Xóm Mới (xã Chi Lăng) và thôn Giáp Thượng II (xã Y Tịch) mỗi thôn 130 triệu đồng, 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 02 vườn mẫu tại xã Chi Lăng. Hiện nay các mô hình đang được UBND các xã triển khai thực hiện.

Trong đầu tháng 10/2021, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức thẩm định và trình UBND huyện công nhận đạt thêm 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại xóm Khòn Sào, thôn Sao Hạ, xã Mai Sao. Phấn đấu cuối năm 2021 công nhận mới đạt từ 4-6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 2 vườn mẫu.

Hải Ngọc

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !