học tập

tin tức về học tập mới nhất

Xây dựng xã hội học tập phải trở thành phong trào phát triển rộng rãi
 

10/05/2022

Vừa qua, Hội Khuyến học đã tổ chức hội nghị chuyên đề: 'Công tác thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập'.