Hà Nội: Kế hoạch phát triển nông thôn mới ở huyện Ba Vì giai đoạn 2021-2025

Ngày 7/12, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết địa phương đang thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, thực hiện chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội, huyện Ba Vì đã ban hành các văn bản như: Chương trình số 02-CTr/HU ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025"; 

Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội;

Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện về thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 30/6/2021 của Huyện ủy Ba Vì về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội. UBND huyện phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020-2021, bao gồm 9 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao.

{keywords}
Huyện Ba Vì triển khai hội thảo về giống lúa mới trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND huyện Ba Vì còn phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2022. Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/HU định kỳ giao ban kiểm điểm tiến độ (01 tháng/01 lần); đồng thời tổ chức làm việc với 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kế hoạch năm 2021: (09 xã nông thôn mới và 01 xã nông thôn mới nâng cao), sau buổi làm việc đã ban hành Kết luận về lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện theo lộ trình thời gian cụ thể.

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo huyện định kỳ 01 tuần/lần, UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ 02 tuần/01 lần hoặc đột xuất để kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhằm kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn và UBND các xã tổ chức thực hiện.

{keywords}
Người dân trên địa bàn huyện Ba Vì nô nức thi đua sản xuất nông nghiệp.

Thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới (phòng Kinh tế) và các phòng chuyên môn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Theo đó, các cấp xã luôn kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên; định kỳ hàng tuần họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án thành phần, chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền, khai thác, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Bên cạnh đó là triển khai hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách của Trung ương, Thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cơ bản phù hợp với thực tế, dễ triển khai vào thực tiễn, như chính sách Nghị quyết 10/2018/HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội; chương trình phát triển chăn nuôi, thuỷ sản, chăn nuôi - thú y....

Hằng năm, UBND Huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản như: Cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên, mạ khay - máy cấy, hỗ trợ giống lúa, thực hiện các mô hình cây vụ đông, tập huấn kỹ thuật canh tác, hỗ trợ giống, thuốc diệt chuột, cơ giới hóa trong sản xuất.

Các chính sách của Thành phố, huyện đã và đang phát huy hiệu quả trong phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo định hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tiến Anh

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !