Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cập nhập tin tức Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Đang cập nhật dữ liệu !