Dmitry Medvedev

Cập nhập tin tức Dmitry Medvedev

Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí trong mọi lĩnh vực

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, nói rằng Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí trong mọi lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !