Điểm chuẩn đại học năm 2014 trường Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên thông báo điểm chuẩn đại học năm 2014 vào các trường thành viên
Điểm chuẩn đại học năm 2014 trường Thái Nguyên - ảnh 1

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường như sau:

TT

Tên trường,
ngành học, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối
thi

Điểm trúng tuyển


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các ngành đào tạo đại học:

1

Kinh tế:Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương Mại Quốc tế; Kinh tế Y tế

D310101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

2

Quản trị Kinh doanh:Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại

D340101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

3

Marketing:Quản trị Marketing

D340115

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

4

Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành:Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn

D340103

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

5

Kế toán:Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp

D340301

A

15.0

A1

15.0

D1

15.0

6

Tài chính - Ngân hàng:Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng

D340201

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

7

Luật kinh tế:Luật kinh doanh

D380107

A

16.5

A1

17.0

D1

16.5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Các ngành đào tạo đại học:

8

Kỹ thuật Cơ khí:Kỹ thuật thiết kế; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí luyện kim cán thép

D520103

A

14.0

A1

14.0

9

Kỹ thuật Cơ khí(Chương trình tiên tiến)

D905218

A

14.0

A1

14.0

10

Kỹ thuật Cơ - Điện tử.

D520114

A

15.0

A1

15.0

11

Kỹ thuật Vật liệu

D520309

A

13.0

A1

13.0

12

Kỹ thuật Điện, Điện tử: Kỹ thuật Điện; Hệ thống Điện; Thiết bị Điện

D520201

A

15.0

A1

15.0

13

Kỹ thuật Điện(Chương trình tiên tiến)

D905228

A

14.0

A1

14.0

14

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông:Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử

D520207

A

13.0

A1

13.0

15

Kỹ thuật Máy tính:Tin học Công nghiệp

D520214

A

13.0

A1

13.0

16

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá:Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển

D520216

A

14.0

A1

14.0

17

Kỹ thuật công trình xây dựng:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

D580201

A

13.0

A1

13.0

18

Kỹ thuật Môi trường

D520320

A

13.0

B

14.0

19

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A

13.0

A1

13.0

20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A

13.0

A1

13.0

21

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

A

13.0

A1

13.0

22

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật Điện; Sư phạm Kỹ thuật Tin

D140214

A

13.0

A1

13.0

23

Kinh tế công nghiệp:Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp.

D510604

A

14.0

A1

14.0

D1

14.0

24

Quản lý Công nghiệp:Quản lý doanh nghiệp công nghiệp

D510601

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM

Các ngành đào tạo đại học:

25

Quản lý đất đai:Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường

D850103

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

26

Phát triển nông thôn

D620116

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

27

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

28

Công nghệ thực phẩm:Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Thực phẩm chức năng

D540101

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

29

Quản lý tài nguyên rừng:Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học

D620211

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

30

Chăn nuôi:Chăn nuôi thú y

D620105

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

31

Thú y:Thú y; Dược - Thú y

D640101

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

32

Lâm nghiệp:Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp

D620201

A

A1

B

D1

33

Khoa học cây trồng:Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệu

D620110

A

A1

B

D1

34

Khuyến nông

D620102

A

A1

B

D1

35

Khoa học môi trường

D440301

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

36

Khoa học và quản lý môi trường (chương trình tiên tiến)

D904429

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

37

Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

A

A1

B

D1

38

Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan:Công nghệ sản xuất rau hoa quả

D620113

A

A1

B

D1

39

Công nghệ sinh học

D420201

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM

Các ngành đào tạo đại học

34

Giáo dục học:SP Tâm lý – Giáo dục

D140101

C

13.0

D1

13.0

35

Giáo dục Mầm non

D140201

M

29.58

36

Giáo dục Tiểu học:Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh

D140202

D1

17.0

37

Giáo dục Chính trị

D140205

C

13.0

D1

13.0

38

Giáo dục Thể chất:Giáo dục Thể chất Quốc phòng, Giáo dục thể chất

D140206

T

19.68

39

Sư phạm Toán học:SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin

D140209

A

18.5

A1

18.0

40

Sư phạm Tin học

D140210

A

13.0

A1

13.0

41

Sư phạm Vật Lý

D140211

A

16.0

A1

16.0

42

Sư phạm Hoá học

D140212

A

18.5

43

Sư phạm Sinh học:SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá

D140213

B

17.5

44

Sư phạm Ngữ Văn:SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa

D140217

C

16.0

D1

16.0

45

Sư phạm Lịch Sử

D140218

C

15.0

46

Sư phạm Địa Lý

D140219

C

16.5

47

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

13.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC

Các ngành đào tạo đại học:

50

Y đa khoa

D720101

B

24.0

51

Dược học

D720401

A

23.5

52

Răng hàm mặt

D720601

B

23.0

53

Y học dự phòng

D720302

B

20.5

54

Điều dưỡng

D720501

B

21.0

55

Các ngành đào tạo cao đẳng:

56

Xét nghiệm y học:Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

C720332

B

11.0

57

Y tế học đường

C720334

B

11.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC

Các ngành đào tạo đại học:

58

Toán học

D460101

A

A1

59

Vật lý học

D440102

A

A1

60

Toán ứng dụng:Toán – Tin ứng dụng

D460112

A

A1

61

Hóa học

D440112

A

13.0

B

14.0

62

Địa lý tự nhiên

D440217

B

14.0

C

13.0

63

Khoa học môi trường

D440301

A

13.0

B

14.0

64

Sinh học

D420101

B

14.0

65

Công nghệ sinh học

D420201

B

14.0

66

Văn học

D220330

C

13.0

67

Lịch sử

D220310

C

13.0

68

Khoa học quản lý

D340401

C

13.0

D1

13.0

69

Công tác xã hội

D760101

C

13.0

D1

13.0

70

Việt Nam học

D220113

C

13.0

D1

13.0

71

Khoa học thư viện

D320202

B

C

72

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A

13.0

B

14.0

73

Hóa Dược

D720403

A

13.0

B

14.0

74

Báo chí

D320101

C

13.0

D1

13.0

75

Du lịch học

D528102

C

13.0

D1

13.0

76

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A

13.0

B

14.0

77

Luật

D380101

C

16.0

D1

16.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các ngành đào tạo đại học:

78

Công nghệ thông tin

D480201

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

79

Kỹ thuật phần mềm

D480103

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

80

Khoa học máy tính

D480101

A

A1

D1

81

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

82

Hệ thống thông tin:Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức

D480104

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

83

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

A

A1

D1

84

Truyền thông đa phương tiện

D320104

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

85

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông:Công nghệ vi điện tử; Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông, Tin học viễn thông; Xử lý thông tin, Công nghệ truyền thông; Vi cơ điện tử

D510302

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

86

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

87

Kỹ thuật Y sinh

D520212

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

88

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:Công nghệ điều khiển tự động; Công nghệ đo lường tự động; Điện tử công nghiệp; Công nghệ robot

D510303

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

89

An toàn thông tin

D480299

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

90

Hệ thống thông tin quản lý:Tin học kinh tế; Tin học ngân hàng; Tin học kế toán

D340405

A

13.0

A1

13.0

C

13.0

D1

13.0

91

Quản trị văn phòng:Quản trị hành chính văn phòng

D340406

A

13.0

A1

13.0

C

13.0

D1

13.0

92

Công nghệ Truyền thông

D320106

A

A1

C

D1

93

Thiết kế đồ họa

D210403

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

V

13.0

H

13.0

94

Thương mại điện tử

D340408

A

13.0

A1

13.0

C

13.0

D1

13.0

KHOA NGOẠI NGỮ

Các ngành đào tạo đại học:

95

Sư phạm tiếng Anh:Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học

D140231

D1

96

Ngôn ngữ Trung Quốc:Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

D220204

D1

13

D4

13

97

Sư phạm tiếng Trung Quốc:Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

D140234

D1

13

D4

13

98

Sư phạm tiếng Nga:Sư phạm song ngữ Nga-Anh

D140232

D1

13

D2

13

99

Ngôn ngữ Anh:Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Nga - Anh

D220201

D1

D2

100

Ngôn ngữ Pháp:Song ngữ Pháp-Anh

D220203

D1

13

D3

13

Các ngành đào tạo cao đẳng:

101

Sư phạm tiếng Anh:Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

C140231

D1

10

KHOA QUỐC TẾ

Các ngành đào tạo đại học:

102

Kinh doanh Quốc tế

D340120

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

103

Quản trị kinh doanh:Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính

D340101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

104

Kế toán:Kế toán và Tài chính

D340301

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

105

Quản lý Tài nguyên và Môi trường:Quản lý môi trường và phát triển bền vững

D850101

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

Ghi chú:

Điểm trúng tuyển vào hệ liên thông chính qui thuộc các ngành (đã thông báo trong tuyển sinh liên thông) của Đại học Thái Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bằng với điểm sàn tối thiểu (mức 3) công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !