Điểm chuẩn đại học 2014 trường Sư phạm HN,HV bưu chính viễn thông

Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện bưu chính viễn thông, đại học Điện lực chính thức công bố điểm chuẩn

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển dưới ba mức xét tuyển, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đại học 2014 trường Sư phạm HN,HV bưu chính viễn thông - ảnh 1
Điểm chuẩn đại học 2014 trường Sư phạm HN,HV bưu chính viễn thông - ảnh 2

Điểm sàn xét tuyển mức 2

Điểm chuẩn đại học 2014 trường Sư phạm HN,HV bưu chính viễn thông - ảnh 3

Các ngành khối năng khiếu và hệ cao đẳng

Điểm sàn xét tuyển mức 1: ngành Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất 25,0 điểm. Các ngành khác dao động từ 17,0 đến 22,5.

Hội đồng Tuyển sinh Học viện bưu chính viễn thông cũng chính thức công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đại học và cao đẳng chính quy năm 2014.

Theo bảng điểm công bố, mức điểm chuẩn được cấp học bổng cho sinh viên Học viện đạt từ 27,0 trở lên sẽ được miễn 100% học phí trong toàn khóa học; thí sinh đạt từ 25,0 - 26,5 điểm sẽ được giảm 50% học phí trong toàn khóa học.

Về xét tuyển nguyện vọng bổ sung, dự kiến Học viện sẽ công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển trong ngày 15/8/2014. Cũng theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh cho biết, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng thí sinh đầu vào, năm nay dự kiến Học viện sẽ dành gần 1000 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung.

Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 của Học viện:

A. Cơ sở phía Bắc (mã trường BVH)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Khối A, A1

Khối D1

Trình độ Đại học

1.

- KT Điện tử truyền thông

D520207

18,0


2.

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

17,5

3.

- Công nghệ thông tin

D480201

20,0

4.

- An toàn thông tin

D480299

19,0

5.

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

19,0

19,0

6.

- Quản trị kinh doanh

D340101

17,5

17,5

7.

- Marketting

D340115

17,5

17,5

8.

- Kế toán

D340301

17,5

17,5

Trình độ Cao đẳng

1.

- KT Điện tử truyền thông

C510302

11,5


2.

- Công nghệ thông tin

C480201

11,5

3.

- Quản trị kinh doanh

C340101

11,5

11,5

4.

- Kế toán

C340301

11,5

11,5

B. Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

C. Cơ sở phía Nam (mã trường BVS)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Khối A, A1

Khối D1

Trình độ Đại học

1.

- KT Điện tử truyền thông

D520207

16,0


2.

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

15,5

3.

- Công nghệ thông tin

D480201

16,0

4.

- An toàn thông tin

D480299

16,0

5.

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

16,0

16,0

6.

- Quản trị kinh doanh

D340101

15,0

15,0

7.

- Marketting

D340115

15,0

15,0

8.

- Kế toán

D340301

15,0

15,0

Trình độ Cao đẳng

1.

- KT Điện tử truyền thông

C510302

10,5


2.

- Công nghệ thông tin

C480201

10,5

3.

- Quản trị kinh doanh

C340101

10,5

10,5

4.

- Kế toán

C340301

10,5

10,5

Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Đại học Điện lực công bố điểm trúng tuyển vào hệ đại học và cao đẳng đối với học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

Hệ đại học

TT

Ngành

Mã ngành

Mã CN

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm nhận đơn NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

D510301


Hệ thống điện


D11

20.0

20.0


0

Không tuyển NV2


Điện công nghiệp và dân dụng


D12

19.0

19.0


0

Không tuyển NV2


Nhiệt điện


D13

18.0

18.0


5

18.0

18.0Điện lạnh


D14

18.0

18.0


10

18.0

18.0Điện hạt nhân


D16

19.0

19.0


5

20.0

20.0


2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành:

D510601


Quản lý năng lượng


D21

18.0

18.0

17.5

5

18.0

18.0

17.5


Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị


D22

18.0

18.0

17.5

15

18.0

18.0

17.5

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành

D480201


Công nghệ phần mềm


D31

18.0

18.0


5

18.0

18.0Thương mại điện tử


D32

18.0

18.0


15

18.0

18.0Quản trị và an ninh mạng


D33

18.0

18.0


15

18.0

18.0


4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303


18.0

18.0


5

19.0

19.0


5

Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành:

D510302


Điện tử viễn thông


D51

18.0

18.0


10

18.0

18.0Kỹ thuật điện tử


D52

18.0

18.0


10

18.0

18.0Thiết bị điện tử y tế


D53

18.0

18.0


10

18.0

18.0


6

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành:

D510102


Xây dựng công trình điện


D61

18.0

18.0


10

18.0

18.0Quản lý dự án và đầu tư xây dựng


D62

18.0

18.0


10

18.0

18.0


7

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201


18.0

18.0


15

18.0

18.0


8

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203


18.0

18.0


15

18.0

18.0


9

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

D340101


Quản trị doanh nghiệp


D91

18.0

18.0

17.5

10

18.0

18.0

17.5


Quản trị du lịch khách sạn


D92

18.0

18.0

17.5

10

18.0

18.0

17.5

10

Tài chính ngân hàng

D340201


18.0

18.0

17.5

15

18.0

18.0

17.5

11

Kế toán

D340301


18.0

18.0

17.5

5

19.0

19.0

18.5

Tổng số

Hệ cao đẳng

TT

Ngành

Mã ngành

CN

Điểm NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm nhận đơn NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

C510301


Hệ thống điện


C11

10.0

10.0


150

11.0

11.0Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh)


C11NA

10.0

10.0


30

10.0

10.0Điện công nghiệp và dân dụng


C12

10.0

10.0


90

10.5

10.5Điện công nghiệp và dân dụng

(Lớp đặt ở Vinh)


C12NA

10.0

10.0


30

10.0

10.0Nhiệt điện


C13

10.0

10.0


30

10.0

10.0Điện lạnh


C14

10.0

10.0


30

10.0

10.0Thủy điện


C16

10.0

10.0


30

10.0

10.0


2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành

C510601


Quản lý năng lượng


C21

10.0

10.0


30

10.0

10.0Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị


C22

10.0

10.0


30

10.0

10.0


3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành

C480201


Công nghệ phần mềm


C31

10.0

10.0


30

10.0

10.0Thương mại điện tử


C32

10.0

10.0


30

10.0

10.0


4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303


10.0

10.0


30

10.0

10.0


5

Công nghệ kĩ thuật điện tử TT (Điện tử viễn thông)

C510302


10.0

10.0


30

10.0

10.0


6

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành:

C510102


Xây dựng công trình điện


C61

10.0

10.0


30

10.0

10.0Xây dựng công trình điện

(Lớp đặt ở Vinh)


C61NA

10.0

10.0


30

10.0

10.0


7

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201


10.0

10.0


30

10.0

10.0


8

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203


10.0

10.0


30

10.0

10.0


9

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

C340101


Quản trị doanh nghiệp


C91

10.0

10.0

10.0

30

10.0

10.0

10.0


Quản trị du lịch khách sạn


C92

10.0

10.0

10.0

30

10.0

10.0

10.0


Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh)


C92NA

10.0

10.0

10.0

30

10.0

10.0

10.0

10

Tài chính ngân hàng

C340201

C101

10.0

10.0

10.0

30

10.0

10.0

10.0

11

Kế toán

C340301

C111

10.0

10.0

10.0

60

11.0

11.0

11.0


Kế toán (Lớp đặt ở Vinh)


C111NA

10.0

10.0

10.0

30

10.0

10.0

10.0

Tổng số


9

Hệ liên thông

Điểm trúng tuyển NV1 của thí sinh ĐKDT vào hệ liên thông chính qui của trường Đại học Điện lực trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014:

TT

Chuyên ngành

Điểm NV1

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Hệ thống điện

18.0

18.0

2

Các chuyên ngành còn lại

16.0

16.0

16.0

Các thí sinh nếu đạt điểm sàn của Bộ Giáo dục Đào tạo (13,0 đối với các khối A, A1 và D1) nhưng thấp hơn điểm sàn hệ Đại học liên thông chính quy của trường Đại học Điện lực (16,0 đối với các khối A, A1 và D1), tùy theo ngành dự thi, nếu có nguyện vọng, có thể được chuyển sang học hệ liên thông vừa làm vừa học. Hồ sơ và cách thức đăng ký xét tuyển tương tự như đăng ký NV2.

Thí sinh lưu ý:

Đối với hệ Đại học: Điểm trúng tuyển vào trường: Khối A: 18.0; Khối A1: 18.0; Khối D1: 17.5

Thí sinh đạt điểm chuẩn vào trường nhưng không đạt điểm chuẩn theo chuyên ngành dự thi được quyền chọn chuyển sang các chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu nếu đạt điểm chuẩn của chuyên ngành đó. Thí sinh điền tên chuyên ngành mình chọn vào giấy báo nhập học trước khi làm thủ tục nhập học.

Đối với các thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT vào trường tại tuyến sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ chuyển phát nhanh Giấy báo nhập học hoặc Phiếu điểm về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2014.

Các thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT vào trường tại Đại học Điện lực (Mã ĐKDT 99) sẽ nhận trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của trường từ ngày 15/8/2014 đến 20/8/2014.

Thí sinh diện trúng tuyển NV1 nếu đến ngày nhập học mà chưa nhận được Giấy báo nhập học có thể đến trường làm thủ tục nhập học, sau đó xin cấp lại giấy báo nhập học tại bộ phận tuyển sinh của trường và làm bổ sung hồ sơ nhập học.

Nhận hồ sơ NV2 (cả hệ Đại học và hệ Cao đẳng) từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014. Khi đăng ký NV2, đối với các ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh cần ghi rõ tên chuyên ngành cùng với mã chuyên ngành mà mình đăng ký xét tuyển.

Cấp 30 suất học bổng 1.000.000/tháng (mỗi học kỳ 5 tháng) cho 30 sinh viên chuyên ngành Điện hạt nhân. Học kỳ 1 lấy theo điểm thi tuyển sinh Đại học từ cao xuống thấp; từ học kỳ 2 dựa theo kết quả học tập của học kỳ trước.

Tổ chức Lớp chất lượng cao chuyên ngành Hệ thống điện cho các thí sinh ĐKDT vào chuyên ngành Hệ thống điện đạt từ 22.0 điểm trở lên.

Ngày nhập học hệ đại học: NV1: 03,04,05/9/2014; NV2: 19/9/2014

Đối với hệ Cao đẳng:

Hệ Cao đẳng chủ yếu tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển NV2 từ kết quả thi Đại học năm 2014. Điểm chuẩn hệ Cao đẳng NV1 có điểm chuẩn theo mức điểm sàn của bộ Giáo dục Đào tạo (10.0 điểm với các khối A, A1, D1). Sinh viên các lớp Cao đẳng đặt ở Vinh sẽ được giảm 20% học phí so với sinh viên cùng loại hình đào tạo tại Hà Nội.

Ngày nhập học hệ Cao đẳng: NV1: 03,04,05/9/2014; NV2: 18,19/9/2014;

C. Đối với các thí sinh có điểm thi dưới điểm sàn cao đẳng (nhỏ hơn 10.0 điểm đối với khối A, A1 và D1)

Nhà trường sẽ ưu tiên cho các thí sinh thi vào Đại học Điện lực có điểm thì từ 7.0 trở lên khi xét tuyển vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và hệ Cao đẳng nghề của trường.

Hệ TCCN chỉ tuyển sinh chuyên ngành Hệ thống điện (mã 01) với 50 chỉ tiêu.

Hệ Cao đẳng nghề (250 chỉ tiêu).

Hệ TCCN và hệ Cao đẳng nghề nhập học đợt 1 ngày 5/9/2014, đợt 2 ngày 19/9/2014.

Nguyên tắc xét tuyển NV2

Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.

+ 01 một phong bì dán tem (loại 2 nghìn đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận

+ Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/1 hồ sơ.

Hồ sơ xét tuyển NV2 gửi theo đường Bưu điện bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường ĐHĐL (Phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực, số 235 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 20/8/2014 đến hết giờ làm việc của bưu điện ngày 10/9/2014.

Việc xét tuyển NV2 thực hiện theo từng chuyên ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Ngày 12/9/2014 nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2.

Thí sinh đăng ký NV2 hệ Cao đẳng các lớp đặt ở Vinh có thể nộp Hồ sơ xét tuyển NV2 trực tiếp tại Văn phòng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (Cơ sở của trường ĐHĐL ở Nghệ An). Địa chỉ: Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc (Đường Vinh - Cửa Hội), thành phố Vinh, Nghệ An.

Nguồn TPO

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !