Đắk Nông chú trọng vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội nên đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Theo đó Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu giảm nghèo hàng năm từ 2% trở lên, trong đó hộ nghèo ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên.

{keywords}
Trung đoàn 720 cùng chính quyền xã biên giới Đắk Ngo (Tuy Đức) xây dựng nông thôn mới.

Theo kết quả rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 thì toàn tỉnh Đắk Nông chỉ còn 11.785 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,98% trên tổng số hộ đang sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh.

Để đạt được những thành quả to lớn đó, trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở tỉnh Đắk Nông đã quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ vận động xã hội hóa và việc lồng ghép từ các chương trình, dự án trong công tác giảm nghèo bền vững đã từng bước được thực hiện đồng bộ trên địa bàn.

{keywords}
Rất nhiều hội trường thôn trên địa bàn tỉnh Đắk nông được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Đặc biệt các cấp, ngành đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, phân công cơ quan, đơn vị, cá nhân kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Kịp thời tham mưu giải quyết các chế độ an sinh xã hội, đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân như thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo về miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, vay vốn sản xuất kinh doanh, các hoạt động khuyến nông - khuyến lâm, xây dựng nhà ở,…

Bên cạnh đó, các đối tượng yếu thế của xã hội như người khuyết tật, người cao tuổi, hộ gia đình neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ gia đình nghèo có người có công với cách mạng,… thường xuyên được thụ hưởng các chính sách chăm sóc, hỗ trợ để vượt qua khó khăn.

Những nỗ lực này của chính quyền tỉnh Đắk Nông đã cơ bản giải quyết được những khó khăn của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên để thoát nghèo, góp phần thực hiện đạt tiêu chí về hộ nghèo trên địa bàn các xã.

Tỉnh Đắk Nông cũng rất chú trọng và xem công tác nâng cao thu nhập và giảm nghèo ở vùng nông thôn là mục đích then chốt, cốt lõi của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá sơ bộ việc thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện khá hiệu quả và thiết thực.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần khắc phục ngay nhằm nâng cao đời sống nhân dân như: Người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có tỷ hệ nghèo, hộ cận nghèo chiếm đa số; trong khi đó trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều nơi, nhiều hộ gia đình chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh. Đa số hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự vươn lên để thoát nghèo nên gây khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm.

Đặc biệt, trong thời gian qua tình trạng dân di cư tự do từ các nơi khác tới tỉnh Đắk Nông vẫn còn diễn ra, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; điều kiện sống và phương thức sản xuất của đồng bào di cư còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn và thường xuyên có sự di chuyển nơi sinh sống. Do đó chính quyền cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo.

Đáng chú ý là tỷ lệ số xã và thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh còn nhiều nên việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm còn hạn chế.

Đánh giá kết quả theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đến nay, toàn tỉnh Đắk nông có 43/60 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 71,7%, tăng 10 xã so với năm 2015.

Trong thời gian tới tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành cao trào, toàn Đảng toàn dân và toàn quân trên địa bàn tỉnh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thách thức để hướng tới một tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống, nhận thức của nhân dân ngày càng nâng cao.

Phát huy vai trò của lãnh đạo cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của lãnh đạo cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng đến vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo để lắng nghe nguyện vọng của người dân và cùng nhân dân thực hiện.  

Sông Cài

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !