an sinh xã hội

Cập nhập tin tức an sinh xã hội

Agribank dành 215 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã dành 215 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trường học, trạm y tế… trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đang cập nhật dữ liệu !