công tác giảm nghèo

Cập nhập tin tức công tác giảm nghèo

Đắk Nông chú trọng vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội nên đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Đang cập nhật dữ liệu !