Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Tội phạm liên quan tới ma túy, mại dâm ngày càng tinh vi

Ngày 14/11, Thứ trưởng Đào Hồng Lan có buổi làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống, Tệ nạn Xã hội cho biết, trong năm 2017, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ giao.

Cụ thể, về lĩnh vực phòng, chống mại dâm: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai thí điểm 3 mô hình theo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm.

Phát triển và nâng cao năng lực Đội công tác xã hội tình nguyện trong việc hỗ trợ người bán dâm và người nghiện ma túy; tổ chức nắm tình hình, điều tra về địa bàn, đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm và đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, đặc biệt đối với mại dâm trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh xã hội Đào Hồng Lan: Tội phạm liên quan tới tệ nạn ma túy, mại dâm... ngày càng tinh vi. Ảnh: Molisa

Cùng với đó, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực về công tác thanh tra, kiểm tra cho  thanh tra lao động, thanh tra văn hóa, công an, thành viên của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, tiếp tục tham mưu cho Chính phủ đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy và các Luật có liên quan đến công tác điều trị cai nghiện để trình Quốc hội xem xét, sửa đổi những quy định không còn phù hợp. Triển khai xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, khung đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác truyền thông về tác hại của các loại ma túy, đặc biệt là ATS, các mô hình, điển hình về công tác cai nghiện có hiệu quả; tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch, các mô hình thí điểm trong công tác cai nghiện phục hồi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và có biện pháp tư vấn, hỗ trợ, điều trị, cai nghiện phù hợp với từng đối tượng. Phối hợp với Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn về điều trị các rối loạn tâm thần do sử dụng, lạm dụng và nghiện ma túy tổng hợp, đồng thời tập huấn cho cán bộ làm công tác điều trị tại cai nghiện các Cơ sở cai nghiện ma túy.

 

Đối với công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục thực hiện nội dung Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2016 - 2020”. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán và thực hiện quy trình về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, đặc biệt đối với nạn nhân là trẻ em. Triển khai lồng ghép việc hỗ trợ nạn nhân trở về với các chương trình kinh tế - xã hội như: chương trình phòng chống tội phạm, chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát, cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình về cai nghiện ma túy trong Luật Phòng, chống ma túy; Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi phạm hành chính phần liên quan tới người nghiện ma túy; Nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Cơ sở cai nghiện ma túy; Xây dựng Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nội dung đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa mại dâm, ma túy. Đặc biệt chú trọng đến công tác phối hợp liên ngành, tạo sự đồng thuận về quan điểm tiếp cận mới về phòng ngừa, giảm tác hại và hỗ trợ người bán dâm, bảo đảm quyền con người và hỗ trợ thay đổi công việc, hòa nhập xã hội; giới thiệu, nhân rộng mô hình, điển hình về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trong thời gian qua. Theo Thứ trưởng, đây là lĩnh vực phức tạp, khó khăn, vất vả, có nhiều vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Tội phạm liên quan tới tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, song với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quan tâm và đánh giá cao.

Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới, cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cần chủ động, tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; tiếp tục rà soát quy chế làm việc, quan hệ công tác, chi tiêu nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn ở địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn để thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội có hiệu quả.              

Minh Thư
Chủ đề :
 
List comment
 
 
WTO chính thức công nhận đóng gói bao bì thuốc lá trơn
icon

Bao bì theo tiêu chuẩn được áp dụng nhằm giảm sử dụng thuốc lá, loại bỏ hình thức quảng cáo trên bao bì thuốc lá và tăng sự chú ý đến các cảnh báo về sức khỏe bằng hình ảnh.

 
 
Ninh Thuận: Tuyên truyền phòng chống mua bán người phải đa dạng, thiết thực, hiệu quả
icon

Công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc phòng, chống mua bán người ở các địa phương trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nâng cao ý thức cảnh giác trên môi trường internet, mạng xã hội.

 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam
icon

RIA đưa tin, hôm 11/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), chiều 17/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

 
 
Nghệ An chuẩn bị lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Đến nay các nhiệm vụ, công việc được phân công theo Kế hoạch đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, tiến độ các công việc đã hoàn thành.

 
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
icon

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), tối 18/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

 
Vĩnh Phúc: Mục tiêu 50% người dân tiếp cận pháp luật về phòng chống mua bán người
icon

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra nhiều mục tiêu để thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2020. Trong đó, 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.  

 
Đồng Nai: Hàng loạt hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020
icon

Nhiều khẩu hiệu sẽ được tỉnh Đồng Nai tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người như: “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”…

 
Đồng Nai chưa phát hiện vụ mua bán người nào trong Quý 1/2020
icon

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác triển khai phòng chống mua bán người, cũng như quá trình thực hiện công tác hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán còn nhiều khó khăn, vướng mắc.  

 
Khám phá Cần Thơ - Châu Đốc bằng du thuyền 4 sao
icon

Không chỉ như một resort nổi trên sông Mekong với ẩm thực cao cấp, cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, du thuyền Victoria Mekong đặt mục tiêu kết nối hành khách với các điểm đến và văn hóa địa phương…