Nam Định: Ý Yên phấn đấu thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

Huyện Ý Yên (Nam Định) đề ra mục tiêu đến hết năm 2024 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025.

Nam Định: Ý Yên phấn đấu thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025
Những con đường liên thôn, liên xã ở Ý Yên rất khang trang, sạch đẹp (Ảnh: Thảo Nguyên)

Với mục tiêu chung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ... huyện Ý Yên (Nam Định) đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2024 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025; 8 xã, thị trấn được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Lâm xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2024; 30% số thôn, xóm trở lên đạt thôn, xóm, tổ dân phố nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện những mục tiêu đó, huyện Ý Yên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, trong đó chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng.

Kịp thời phát hiện, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng. Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, có nhiều thành tích và các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 
Nam Định: Ý Yên phấn đấu thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025
Trường học ở xã Yên Tân được đầu tư khang trang, xanh - sạch - đẹp. (Ảnh: Thảo Nguyên)

Các xã, thị trấn rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 theo quy định đảm bảo kết nối và phù hợp với quy hoạch huyện, quy hoạch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết như quy hoạch xây dựng vùng xã, quy hoạch chi tiết giao thông, thủy lợi; hệ thống cấp, thoát nước; cấp điện; phân vùng sản xuất nông nghiệp.... gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Với việc củng cố, hoàn thiện, duy tu, bảo dưỡng và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội hiện có phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn; huyện chú trọng đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị. Trong đó, tập trung thực hiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng dịch vụ thương mại, hạ tầng thông tin truyền thông, hạ tầng cung cấp nước sạch nông thôn, môi trường... đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Đặc biệt, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu, chuỗi liên kết gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của các địa phương; phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 40 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm kết hợp với phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP và các nông sản chủ lực của huyện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến; nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với đó, phát triển công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với du lịch sinh thái, du lịch nông thôn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đang triển khai để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Phát triển mạnh hệ thống các đại lý, cửa hàng tiện lợi, các kênh bán lẻ tại nông thôn để tiêu thụ sản phẩm. Coi trọng xây dựng và quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm của huyện có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Thảo Nguyên

Chủ đề :

nông thôn mới

 
List comment
 
 
Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM, hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu
icon

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN& PTNN tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

 
 
Lào Cai: Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2036/QĐ-TTg công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
 
Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới chú trọng chất lượng và tính bền vững
icon

Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng các sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng chất lượng... là những điểm đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Thanh Hóa.

 
 
Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi và sản xuất
icon

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí về thủy lợi và sản xuất trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

 
 
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thị xã Phú Mỹ về đích nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 2119/QĐ-TTg công nhận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 
 
Hà Nội: Huyện Ứng Hoà đổi thay sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
icon

Năm 2021, huyện Ứng Hòa cùng với 3 huyện Mê Linh, Phú Xuyên, Chương Mỹ (Hà Nội) đã trình Thủ tướng xét duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 
Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2021
icon

Theo tin từ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2021.

 
Xây dựng nông thôn mới ở xã nghèo nhất huyện Như Xuân, Thanh Hóa
icon

Diện tích đồi núi lớn, nằm xa trung tâm huyện, dân số chủ yếu là người dân tộc thiểu số... nhưng chính quyền và nhân dân xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang cố gắng từng ngày để sớm đưa quê hương về đích nông thôn mới.

 
Thanh Hóa: Làm tốt công tác tham mưu về xây dựng nông thôn mới
icon

Năm 2021 mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa là có 3 huyện/thị, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 80 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

 
Hà Nội: OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Trì
icon

Trong năm 2021, huyện Thanh Trì (Hà Nội) có 9 sản phẩm được đánh giá, phân hạng với 4 sản phẩm đạt 4 sao, 5 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 20 sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 - 4 sao.