Hai huyện, thị của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

 Lần lượt thị xã Sơn Tây và huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã có báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Theo đó, các địa phương này đều đã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM.
Hai huyện, thị của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Thạch Thất chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao


Thạch Thất đủ điều kiện về đích NTM

Trong nội dung Công văn số 572/UBND-KT vừa ban hành, UBND huyện Thạch Thất đã đăng ký với UBND thành phố về huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đến hết năm 2017, huyện Thạch Thất có 21/21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 100%; có 7/9 tiêu chí đạt tiêu chí huyện NTM, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo xây dựng NTM; 2/9 tiêu chí cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM, gồm: Tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí môi trường.

Để phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM năm 2020, ngay từ năm 2019  và đầu năm 2020, UBND huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí cơ bản đạt.

Đối với tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục, huyện đã đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao huyện đạt chuẩn với diện tích sử dụng 3.460m2 tổ hợp khu Trung tâm với tổng mức đầu tư là 67,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2018, thành phố đã đầu tư xây dựng Trường THPT Thạch Thất đạt chuẩn với tổng mức đầu tư là 65 tỷ đồng với 24 phòng học lý thuyết; 9 phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ. Đến nay, đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản. Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có kế hoạch mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn với kinh phí 2,3 tỷ đồng và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xét công nhận Trường THPT Thạch Thất đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020.

Còn đối với tiêu chí về môi trường, trên địa bàn huyện có 1 khu công nghiệp, 7 cụm công nghiệp làng nghề với tổng diện tích 160ha. Đến nay, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai đã đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định; 2/7 cụm công nghiệp làng nghề được đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Năm 2019, UBND thành phố tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại 3 cụm công nghiệp làng nghề của huyện. Sau khi đầu tư xong sẽ có 5/7 cụm công nghiệp làng nghề có hệ thống xử lý nước thải và cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Qua rà soát, đến nay, trên địa bàn huyện Thạch Thất có trên 80% số doanh nghiệp, hộ sản xuất đã có giấy xác nhận đăng ký hồ sơ về bảo vệ môi trường, không có phát sinh chất thải nguy hại ở mức độ phải lập sổ quản lý theo quy định.

 

Cũng liên quan đến tiêu chí môi trường, các cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện hầu hết đã lập hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đã đầu tư các công trình xử lý môi trường, riêng đối với các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ hộ gia đình 100% có hầm biogas, các cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình trong khu dân cư 90% đã có hầm biogas xử lý chất thải.

Về rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện hiện nay được thực hiện theo gói thầu do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển CNC Minh Quân thực hiện theo quy định của thành phố với tần suất thu gom 2 lần/tuần. Đến nay việc thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định đạt 98% khối lượng rác thải phát sinh trong ngày.

Như vậy, đối chiếu với quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 108/HD-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về hướng dẫn phương pháp đánh giá chấm điểm các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, năm 2020 huyện Thạch Thất có đủ điều kiện huyện đạt chuẩn NTM.

Sơn Tây 100% xã đạt chuẩn NTM

Tương tự, tại Thị xã Sơn Tây, UBND địa phương này cũng vừa có báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019. Theo đó, về cơ bản, địa phương này đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, đến nay, thị xã Sơn Tây có 6 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%, gồm các xã: Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Cổ Đông, Kim Sơn. Về các tiêu chí xây dựng NTM của các xã trên địa bàn đều đạt so với yêu cầu. Trong đó, công tác lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch (tiêu chí số 1); giao thông (Tiêu chí số 2); Thủy lợi (Tiêu chí số 3); Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7): 100% số xã (6/6 xã) trên địa bàn thị xã đạt. Các tiêu chí khác trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, các xã trên địa bàn thị xã Sơn Tây đều đạt chuẩn…

Đáng chú ý, tiêu chí về tổ chức sản xuất của thị xã đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thị xã luôn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 3-5%/năm. Thị xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa từ cuối năm 2016 với tổng diện tích 1.078,48 ha, đạt tỷ lệ 107,37% so với kế hoạch đề ra; diện tích vượt kế hoạch thành phố giao là 74 ha; diện tích đất dôi dư sau dồn điền đổi thửa là 52,93ha. Từ năm 2016 đến nay, thị xã đã tổ chức xét duyệt 78 dự án xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với diện tích xin chuyển đổi khoảng 45,24ha. Kết quả diện tích chuyển đổi các mô hình sản xuất sau công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn 6 xã xây dựng NTM từ 2010 đến nay là 94,9ha.

Toàn thị xã có 21 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó, có 18 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, 3 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại. 100% hợp tác xã chuyển đổi theo luật hoặc thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012…

Ngoài ra, triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2019, thị xã Sơn Tây đã có 5 sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Kế hoạch năm 2020, thị xã đăng ký 34 sản phẩm OCOP. Hiện nay, thị xã đang tập trung triển khai thực hiện rà soát, đánh giá phân hạng sản phẩm theo quy định.

Huyền Anh

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Công nhận huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đạt chuẩn NTM
icon

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
 
Xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM
icon

Sáng ngày 28/5, xã Minh Quang (Ba Vì) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội.

 
 
Thạch Thất lấy ý kiến nhân dân về huyện đạt chuẩn NTM
icon

Để hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện Thạch Thất đạt chuẩn NTM theo quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội sẽ tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện.

 
 
Tổng kết thực hiện thí điểm đề án 721 bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
icon

Sẽ đánh giá việc tích hợp, vận dụng Đề án 712 đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung trong xây dựng NTM ở các địa phương...

 
 
Tổng kết thực hiện thí điểm đề án 721 bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM
icon

 Sẽ đánh giá việc tích hợp, vận dụng Đề án 712 đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung trong XDNTM ở các địa phương...  

 
 
10 xã an toàn khu ở Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến hết quý 1 năm 2020, toàn tỉnh đã có 10/16 xã ATK (an toàn khu) đạt chuẩn nông thôn mới.

 
Đến năm 2025 sẽ có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Đây là mục tiêu mà Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xác định trong giai đoạn 2021 – 2025.

 
Đan Phượng xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị
icon

Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với huyện Đan Phượng vào sáng 5/5.

 
Cả gia đình thành 'con' người khác: Lộ chuyện 'sáp nhập hộ nghèo' khó tin
icon

Khi đến nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo, nhiều người dân ở Thanh Hóa mới té ngửa khi gia đình mình không có tên trong danh sách được nhận tiền. Oái oăm thay, nhiều người lúc ấy mới biết mình bị “sáp nhập” vào hộ khác.

 
Ba Vì (Hà Nội) tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
icon

Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), sau 5 năm đến nay, huyện Ba Vì đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 23 xã đạt chuẩn NTM.