Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã có 4 xã (Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành, Định Hiệp) được UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục hướng dẫn 8 xã thực hiện các bước lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030; thực hiện thẩm tra và trình tỉnh xét công nhận 4 xã (Định An, Minh Tân, Minh Hòa và Long Tân) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng thời huyện theo dõi, đôn đốc các xã nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu.

Với quan điểm phát triển nông nghiệp - nông thôn là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn 2020-2025, để đảm bảo an ninh lương thực, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đại bộ phận người dân trong huyện. Đồng thời phát triển nông nghiệp - nông thôn phải đảm bảo môi trường, gắn các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhân dân, doanh nghiệp là chủ thể chính trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Các huyện thị của Bình Dương thi đua xây dựng nông thôn mới. 
 

Huyện Dầu Tiếng đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp - nông thôn đến năm 2025 theo hướng bền vững gắn với nông nghiệp chế biết, trong đó: Nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao tăng giá trị sử dụng trên 01 đơn vị sản xuất nông nghiệp đạt 100 triệu đồng/ha/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bình quân 500 triệu đồng/ha/năm. Phát triển và kết nối mô hình hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện sơ chế biến, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Chăn nuôi công nghệ cao bằng trại lạnh theo hướng công nghiệp gắn với giết mổ, chế biến và đảm bảo hệ thống xử lý môi trường. Tiếp tục giữ vững diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch đảm bảo an ninh lương thực; diện tích cây cao su; phát triển lĩnh vực đô thị.

Trong năm 2021, huyện cũng tập trung nguồn lực triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021; ban hành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tổng hợp danh sách của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ kinh phí để xây dựng và sửa chữa nhà ở năm 2021; phối hợp tổ chức triển khai tập huấn tuyên truyền chính sách giảm nghèo và hướng dẫn các mô hình học nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho 12 xã, thị trấn.

K.Chi

Chủ đề :

nông thôn mới

 
List comment
 
 
Cần sớm đưa du lịch nông thôn vào chương trình xây dựng nông thôn mới
icon

Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Vì thế, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho du lịch nông thôn.

 
 
Hà Nội: Mê Linh đủ điều kiện trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2021
icon

Huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ và được 2 đoàn khảo sát đánh giá đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền tiếp tục thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 
 
Hà Nội: Huyện Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Hết năm 2020, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, sẽ có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
 
Hà Nội: Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động trong xây dựng nông thôn mới
icon

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV đã xác định mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 
 
Lạng Sơn: Huyện Tràng Định hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao
icon

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tiếp tục bắt tay vào nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

 
 
Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM, hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu
icon

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN& PTNN tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết “Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

 
Lào Cai: Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2036/QĐ-TTg công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới chú trọng chất lượng và tính bền vững
icon

Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng các sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng chất lượng... là những điểm đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Thanh Hóa.

 
Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi và sản xuất
icon

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí về thủy lợi và sản xuất trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

 
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thị xã Phú Mỹ về đích nông thôn mới
icon

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 2119/QĐ-TTg công nhận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.