Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020. Năm 2018, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên.

Thực hiện các nội dung Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương trong toàn tỉnh tập trung xây dựng, ban hành quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tập huấn, hướng dẫn quy trình rà soát tăng giảm hộ nghèo năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (phiếu C) và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội (phiếu C1) theo Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch năm 2018, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư. Hạn chế số hộ tái nghèo và khuyến khích thoát nghèo bền vững.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 3,5%/năm trở lên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo theo chuẩn đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, người nghèo tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; phát động và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó tập trung:

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ thoát nghèo để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giúp hộ thoát nghèo bền vững; thực hiện chăm sóc sức khỏe và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, khắc phục việc cấp trùng thẻ; hỗ trợ hộ nghèo ở khu vực nông thôn có khó khăn về nhà ở đã đăng ký làm nhà theo Quyết định số 33/2015/TTg của Thủ tướng chính phủ; miễn giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập, giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin; giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động, ưu tiên tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo vào làm việc tại Công ty SEVT và các đối tác của SEVT, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo tiếp cận, học tập các cách làm hay, hiệu quả để cùng vươn lên thoát nghèo; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo.

Tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trước hết là hạ tầng thiết yếu về điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt… theo tiêu chí nông thôn mới.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự lực cho người nghèo và cộng đồng xã hội; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã và thôn, bản, thực hiện tốt các dự án, đề án có liên quan trong chương trình mục tiêu giảm nghèo.

Thực hiện cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn mới vào phần mềm trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã để thống nhất theo dõi, quản lý và khai thức, sử dụng.

Tăng cường giám sát, đánh giá bảo đảm cho Chương trình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo phù hợp.

Hoàng Thanh
Chủ đề :
 
List comment
 
90% công nhân viên chức được tuyên truyền về tác hại thuốc lá
icon

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng có trên 90% công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá gắn với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi, phạt bao nhiêu tiền?
icon

Theo quy định, đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định; phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

 
Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hoạt động như thế nào ?
icon

Theo điều Điều 28 Luật PCTH của thuốc lá, Thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá trực thuộc cấp quốc gia và hoạt động dưới sự kiểm soát của Chính phủ.

 
Thái Nguyên sau 5 năm chưa phạt ai hút thuốc sai quy định
icon

Mục tiêu chung của Chương trình là: Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh nhưng đến nay chưa ai bị phạt.

 
Quy định nơi dành riêng cho người hút thuốc như thế nào?
icon

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2013 cũng quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá

 
Nói không với thuốc lá, thuốc lào giảm nguy cơ bệnh tim mạch
icon

Nhân ngày tim mạch thế giới 29/9, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng đã diễu hành tuyên truyền nói không với thuốc lá, thuốc lào.

Đại học Tân Trào dành giải nhất hội thi tìm hiểu về tác hại thuốc lá
icon

Mới đây, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế phối hợp với tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền PCTHTL
icon

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Sau hơn 5 năm đi vào cuộc sống đến nay nhiều người đã hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá.

Những chất nào trong thuốc lá gây ung thư
icon

Hút thuốc lá chiếm 30 % nguyên nhân gây bệnh ung thư và đứng đầu là các bệnh ung thư phổi, ung thư vùng đầu cổ, ung thư hạ họng và ung thư dạ dày...

Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa xây dựng nơi làm việc không thuốc lá
icon

Được làm việc trong môi trường an toàn là quyền lợi của mỗi người, để đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho người lao động, những năm qua Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác PCTHTL trên toàn tỉnh.