Bộ TT&TT tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid kéo dài nhưng bằng nhiều giải pháp khác nhau, Bộ TT&TT vẫn tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho toàn thể CBCNV trong đơn vị.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới cũng như Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Bộ TT&TT. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp khác nhau, Bộ vẫn tăng cường các hoạt động nhằm  nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho toàn thể CBCNV trong đơn vị.

Bộ TT&TT tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
Lãnh đạo Bộ TT&TT, Công đoàn TT&TT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng nữ CBCNV ngành TT&TT.

Ngay sau khi Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ được ban hành, lãnh đạo Bộ TT&TT đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện biện pháp về bình đẳng giới.

Lãnh đạo Bộ TT&TT đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới tại các đơn vị của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực Bộ TT&TT quản lý. Trong quá trình xây dựng văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT, các đơn vị quản lý lĩnh vực thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách

Thực hiện chức năng là Bộ TT&TT, Bộ xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thông qua lĩnh vực quản lý là báo chí, truyền thanh, truyền hình, thông tin cơ sở và xuất bản nhằm truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới.

Năm 2021, Lãnh đạo Bộ TT&TT đã luôn chú trọng việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Bộ đã phê duyệt Quy hoạch các chức danh lãnh đạo trong giai đoạn 2021-2026, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch theo quy định. Bộ cũng tích cực triển khai giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ trong ngành TT&TT đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động:

 

Việc tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo đúng quy định Luật cán bộ, công chức, pháp luật lao động, không phân biệt giới tính, thành phần xã hội. Mọi người được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ đã thực hiện các chế độ đối với người lao động nữ, như: không sử dụng nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con nhằm bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và tương lai của trẻ em. Các công tác này thường xuyên được Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cả phụ nữ và nam giới đều có trách nhiệm xây dựng gia đình, tạo thu nhập của gia đình, chia sẻ công việc gia đình. Các cháu trai và gái đều được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

Trong năm 2021, Bộ đã phối hợp với các tổ chức Công đoàn tổ chức thực hiện việc khen thưởng từ cấp tiểu học đến đại học cho các cháu là con của cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích học sinh giỏi và đạt giải cao như cấp thành phố, cấp quốc gia. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ TT&TT thường xuyên tổ chức tuyên truyền và thực hiện hiệu quả thiết thực các phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “gia đình văn hóa”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức nữ.

Bộ TT&TT và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quan tâm đến đặc thù của sức khỏe phụ nữ, tư vấn, phát hiện sớm bệnh, chữa bệnh cho chị em. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ được quan tâm, tạo điều kiện đảm bảo sức khỏe trong thời gian hành kinh, đảm bảo có buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

Thảo Thu

Chủ đề :

bình đẳng giới

 
List comment
 
 
RSM Agency và Dentsu McGarryBowen: Liên minh Agency số 1
icon

Sáng ngày 10/11/2021, sự kiện ký kết thỏa thuận Liên minh các Agency số 1 giữa CTCP Truyền thông và giải trí Ngôi Sao Mới và Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.