chăm sóc sức khoẻ

Cập nhập tin tức chăm sóc sức khoẻ

Đảm bảo mạng xã hội an toàn khi dạy trực tuyến cho học sinh

Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vừa triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện.

Đang cập nhật dữ liệu !