Cần có một nghị quyết Trung ương về thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam

Sáng 10-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận dự thảo báo cáo tư vấn "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam" và Dự thảo báo cáo "Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018” của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Theo đánh giá của Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội nghị Trung ương 4, khóa X của Đảng đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với nước ta, vì biển, đảo không chỉ là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là môi trường sinh tồn phát triển đời đời bền vững của dân tộc Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng vẫn còn những hạn chế, bất cập. Để phục vụ Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sắp tới, dự thảo báo cáo tư vấn về “Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam" của Hội đồng lý luận Trung ương tập trung vào các nội dung, như: Những vấn đề nhận thức lý luận về Chiến lược biển Việt Nam đang đặt ra cần giải quyết; những vấn đề đặt ra trong Chiến lược biển; về quan điểm chỉ đạo thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; về mục tiêu định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá.

Dự thảo báo cáo cũng nêu ra đề xuất cần xây dựng Nghị quyết Trung ương mới về “Tiếp tục thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045” và thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Hội đồng lý luận Trung ương đã nêu ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Hội đồng cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ chủ yếu và 4 giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị của hội đồng, sự phối hợp của hiệu quả của lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đồng chí đề nghị, Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo, đặc biệt là báo cáo tư vấn, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sắp tới.

PV

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !