Bộ GD&ĐT đánh giá công tác giáo dục về chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam

Tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo như sau:

Về thuận lợi:

Thời gian thực  hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân”, công tác giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 Công tác tuyên truyền, giáo dục về  tài nguyên môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, hải đảo được các đơn vị tổ chức thường xuyên và có hiệu quả. Công tác giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thể chế hóa chính sách pháp luật nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, hải đảo và giáo dục chủ quyền biển đảo một cách cụ thể. Những nội dung về giáo dục chủ quyền biển, hải đảo được lồng ghép vào các kế hoạch giáo dục và đào tạo của các cấp học và trình độ đào tạo, gắn giáo dục và đào tạo với bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo; tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động về bảo vệ chủ quyền của ngành giáo dục.

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo và chủ quyền biển đảo được hoàn thiện từng bước.

Các tài liệu tích hợp/lồng ghép giáo dục về tài nguyên biển, hải đảo và chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông được biên soạn cho các cấp học từ mầm non đến đại học.

 Các tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển Đông của Việt Nam dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đã được biên soạn và xin ý kiến góp ý của Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.

Một số hạn chế:

Nhận thức về tài nguyên biển đảo và chủ quyền biển đảo trong một bộ phận giáo viên và học sinh chưa được cao. Sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tài nguyên biển, đảo và chủ quyền biển đảo chưa được chặt chẽ.

Về hệ thống cơ quan quản lý  giáo dục về tài nguyên biển đảo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại biển Đông: Hệ thống cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước ở các cấp cơ bản đã được kiện toàn và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nhiệm vụ giáo dục về tài nguyên biển đảo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại biển Đông ở cấp cơ sở chưa được chú trọng, quan tâm.

Thực tế, nhiều học sinh phổ thông vẫn thiếu kiến thức về biển đảo và chủ quyền biển đảo, do số lượng bài học về biển đảo còn hạn chế trong chương trình sách giáo khoa Địa lý, sách giáo khoa Lịch sử, sách Giáo dục công dân.

Về nguyên nhân:

Công tác kiểm tra giám sát các hoạt động giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo và chủ quyền biển đảo chưa được sát sao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giáo dục tài nguyên biển, đảo và chủ quyền biển đảo chưa mạnh mẽ, toàn diện và sinh động.

Một số cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên chưa nhận thức đầy đủ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại biển Đông và trách nhiệm tuyên truyền, có ý thức bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc.

Một số kiến nghị:

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền về tài nguyên biển đảo và chủ quyền biển đảo.

Cần có chính sách và cơ chế tài chính mạnh mẽ cho giáo dục tài nguyên biển đảo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại biển Đông.

Cần có giải pháp tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động bảo vệ chủ quyền.

Riêng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức, triển khai xây dựng Đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Các kết quả nghiên cứu về biên giới, hải đảo và bảo vệ môi trường biển, hải đảo sẽ được xem xét và vận dụng để biên soạn chương trình và sách giáo khoa cho các cấp học trong thời gian tới, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước nói chung, chủ quyền biển đảo Việt Nam nói riêng. 

Hoàng Thanh

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !