bếp ăn

Cập nhập tin tức bếp ăn

Bếp yêu thương của bệnh viện lớn nhất miền Nam

Với quan niệm Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện vì người nghèo, ban lãnh đạo bệnh viện luôn đau đáu tâm tư làm sao để người nghèo vào viện bớt khổ.

Đang cập nhật dữ liệu !