Bằng chứng Việt Nam thực thi chủ quyền đầy đủ ở Hoàng Sa - Trường Sa

Qua nghiên cứu Châu bản triều Nguyễn và các cứ liệu lịch sử liên quan có thể khẳng định: Nhà nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền rất đầy đủ trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việc thực thi đó được lưu giữ bằng văn bản hành chính nhà nước có sự phê duyệt của nhiều cấp. Đó là những châu bản triều Nguyễn vô cũng quý giá.

Những mốc chủ quyền không thể tranh cãi

Theo cứ liệu lịch sử của Việt Nam và Trung Quốc như Hải ngoại Ký sự (Trung Quốc, viết năm 1696) Phủ biên tạp lục (viết năm 1776), Đại Nam thực lục tiền biên (1821), Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư (năm 1686) đều đã đề cập đến sự có mặt của Hải đội Hoàng Sa của Việt Nam. 

Một đội gồm những tráng binh, dân binh được Nhà nước (thời Nhà Nguyễn) cử đi ra Hoàng Sa khảo sát đo đạc, nắm tình hình, khai thác sản vật nộp cho nhà vua. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì quá trình xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa từ thời trước giai đoạn Trịnh- Nguyễn phân tranh (trước thế kỷ XVII).

Bằng chứng Việt Nam thực thi chủ quyền đầy đủ ở Hoàng Sa - Trường Sa - ảnh 1

Bìa sách Đại Nam thực lục

Còn Trường Sa, tại buổi họp báo Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử được tổ chức tại Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sủ Việt Nam, khẳng định: “Đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu, cuối thế kỷ XVII, khi đó nước Việt Nam đã chính thức thực thi chủ quyền với miền Đông Nam Bộ, quản lý khu vực phía nam Biển Đông. 

Đến năm 1711, sau khi Mạc Cửu dâng toàn bộ vùng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn Phúc Chu, Mạc Cửu trở về Huế tạ ơn giao cho làm tổng trấn Hà Tiên. Lúc đó, chúa Nguyễn Phúc Chu giao cho Mạc Cửu công việc rất quan trọng đó là tổ chức khảo sát, đo vẽ và quản lý Trường Sa hải chử (Tức quần đảo Trường Sa ngày nay). Như vậy khẳng định một cách chắc chắn rằng năm 1711, Trường Sa chính thức thuộc quyền cai quản, quản lý của chúa Nguyễn Phúc Chu”.

Kết thúc thời kỳ Trịnh- Nguyễn phân tranh, vua Gia Long lật đổ Nhà Tây Sơn, đã thực hiện nhiều hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội để xây dựng và củng cố vương triều, trong đó vua Gia Long rất quan tâm tới cương giới trên biển. Một trong các hoạt động quản lý miền biên hải của vua Gia Long là sai thủy quân, một binh chủng trong quân đội cùng đội Hoàng Sa tiến hành khảo sát quần đảo Hoàng Sa. Theo Đại Nam thực lục chính biên, năm Ất Hợi niên hiệu Gia Long thứ 14 (1815), nhà vua cử Phạm Quang Ảnh ra Hoàng Sa thăm dò đường biển, đến tháng 3 mùa xuân năm Gia Long thứ 15 (1816), nhà vua tiếp tục sai thủy quân và Đội  Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để thăm dò đường biển.

Cũng trong bài phát biểu tại Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử tại Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, khẳng định, các nhà nước Việt Nam thực thi chủ quyền khai thác, quản lý những vùng biển, hải đảo có cả một quá trình lâu dài và liên tục, cụ thể như sau: 
“Vào thời kỳ nhà Nguyễn, năm 1802, vua Gia Long lập ra vương triều Nguyễn. Ngay năm sau, năm 1803, ông đã cho lập lại Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải. 

Đến năm 1816, bằng hàng loạt hành động chủ quyền như đo đạc lịch trình, tổ chức các hoạt động rất mạnh mẽ, thuần thục trên toàn tuyến Hoàng Sa và Trường Sa”.

“Như vậy có thể nói Vua Gia Long đã cắm thêm một cột mốc rất lớn trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. 

Nhiều người Phương Tây đương thời coi đây là hành động độc nhất vô nhị, họ nói rằng: ‘Không thể hình dung nổi sau này ai có thể tranh giành chủ quyền với vua Gia Long’. Những điều này, chúng tôi có đầy đủ tài liệu và chi tiết. Lúc này Gia Long đã kết hợp Đội Hoàng Sa, Bắc Hải vào Thủy quân. Quân đội thủy quân của Gia Long là đội quân rất mạnh, có được sự giúp đỡ của các nước Phương Tây”- GS Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh.

Bằng chứng Việt Nam thực thi chủ quyền đầy đủ ở Hoàng Sa - Trường Sa - ảnh 2

GS Nguyễn Quang Ngọc (ảnh Tiến phong)

Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa qua Châu bản các triều Nguyễn

Theo sách Tuyển tập các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Vua Gia Long tạ thế năm 1819, cháu nội là Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi năm 1820, lấy hiệu là Minh Mệnh. Vua Minh Mệnh tiếp tục chính sách củng cố vương triều của tổ tiên. Về bộ máy hành chính, vua Minh Mệnh đã đặt thêm cơ quan Nội các để giúp nhà vua thực thi công việc điều hành đất nước. Trong đó, có công việc thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Căn cứ vào các châu bản, các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ thực thi chủ quyền trên hai quần Hoàng Sa, Trường Sa bao gồm cơ quan nội các, Bộ Công, Bộ Hộ, Bộ Binh, Bộ Hình, Bộ Lại và các quan đầu tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định… Bộ Binh đảm nhiệm công việc điều quan, tuần tra cương giới lãnh thổ trên biển. Bộ Công đảm nhiệm công việc khảo sát, xây dựng, quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thực hiện ý chỉ của nhà vua, nhiều đoàn khảo sát đã tới xứ Hoàng Sa. Nội dung công việc của mỗi đoàn có khác nhau. Có đoàn đi thăm dò đường biển, có đoàn làm nhiệm vụ đo vẽ bản đồ, có đoàn mang cọc gỗ đi cắm mốc ở quần đảo Hoàng Sa. Tờ châu bản đề ngày 12 tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) của bộ Công cho thấy viên Chánh đội trưởng Thủy quân được cử đi cắm mốc chủ quyền ở Hoàng Sa là Phạm Hữu Nhật. Trên tờ châu bản này có hai dòng chữ. Một là, Mỗi cọc gỗ dài 5 thước, rộng 5 tấc, dày 1 tấc. Hai là, thuyền nào đến đâu thì lập tức cắm cọc làm mốc. Đây là chữ viết của vua Minh Mệnh. Từ các dòng chữ này cho thấy quyết tâm của nhà vua đối với việc thực thi chủ quyền trên xứ Hoàng Sa.

Việc cắm mốc ở Hoàng Sa không chỉ là nhiệm vụ của quân đội. Theo một văn bản của người Chăm trên đảo Phú Quý, người dân cũng đã chuẩn bị đầy đủ ba thuyền cùng dân đinh và ngư phủ ra Hoàng Sa, Trường Sa hỗ trợ việc cắm mốc theo chỉ dụ.

Mỗi đoàn khảo sát Hoàng Sa đều có báo cáo. Châu bản ghi ngày 21 tháng 6 năm Minh mệnh thứ 19 (1838) cho biết kết quả của đoàn đi khảo quần đảo Hoàng Sa năm 1838: Đoàn khảo sát được 25 đảo (trong đó đã đi khảo sát lại 12 đảo mà các đoàn trước đã đến và khảo sát được 13 đảo chưa có đoàn nào đến).

Bằng chứng Việt Nam thực thi chủ quyền đầy đủ ở Hoàng Sa - Trường Sa - ảnh 3

Một trong những trang châu bản triều Nguyễn

Thời Thiệu Trị (1841-1847), các nhà nghiên cứu đã tìm được hai văn bản mang nội dung liên quan tới công việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xem xét hai tờ châu bản này thì thấy cơ quan được giao nhiệm vụ theo dõi công việc thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn hoạt động theo những qui định của nhà nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn vua Thiệu Trị trị vì đã xảy ra nhiều biến động lịch sử nên công việc khảo sát hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phải tạm dừng.

Hồng Chuyên

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !