an toàn thuốc lá

Cập nhập tin tức an toàn thuốc lá

3 mục tiêu phòng chống tác hại thuốc lá của TP Huế

Nhằm tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn năm 2021 - 2022.

Đang cập nhật dữ liệu !