100% xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất ở huyện biên giới Ea Súp

Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đang ngày càng được đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo thống kê của huyện Ea Súp, tính đến thời điểm hiện tại có 9/9 xã đã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất. Đây có thể nói là một bước tiến dài của địa phương này trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

{keywords}
Lễ ra mắt Tổ hợp tác ở xã Ea Lê

Trước đó, trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới các địa phương trong huyện vùng biên giới này đã triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, trang trại nông nghiệp phát triển.

Được tạo điều kiện tối đa từ các cấp nghành cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân nên 9 xã trong huyện đã có tới 17 hợp tác xã được người nông dân tình nguyện tham gia và gắn bó lâu dài với mô hình này.

Hiện nay những hợp tác xã này đang hoạt động hiệu quả góp phần không nhỏ vào phát triển triển kinh tế cho địa phương cũng như công ăn việc làm, thu nhập cho người dân..

Tiêu chí về tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới, để đạt tiêu chí này mỗi xã phải có ít nhất một hợp tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, số hộ nông dân tham gia là xã viên và có góp vốn chiếm 50% tổng số hộ nông dân trên địa bàn, để từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, theo quy định, một hợp tác xã hiệu quả phải thực hiện được các dịch vụ cơ bản như thủy lợi, cung cấp cây trồng, con giống và tiêu thụ nông sản; hoạt động ổn định, làm ăn có hiệu quả trong 3 năm liên tiếp; đồng thời phải thực hiện được chế độ kế toán thống kê, báo cáo tài chính….

Theo đánh giá của huyện Ea Súp thì dù có rất nhiều thuận lợi và được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, nhưng một số hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động sản xuất kinh doanh còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ, lợi nhuận ít, hiệu quả hoạt động không cao. Nhiều thành viên sau khi tham gia chưa thật sự kiên trì thực hiện với mô hình này.

Chính vì vậy trong thời gian tới tiêu chí này sẽ được chính quyền các cấp ở huyện Ea Súp đặc biệt quan tâm hơn nữa nhằm hướng đến một huyện vùng biên ngày càng đổi mới và phát triển, đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Sông Cài 

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !