Xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP

Cập nhập tin tức Xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, kích cầu tiêu dùng

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, hay còn gọi OCOP đang dần khẳng định được chỗ đứng trên bản đồ sản phẩm OCOP Việt Nam, từng bước lan tỏa thị trường quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !