Xuất khẩu dệt may

Cập nhập tin tức Xuất khẩu dệt may

Ngành dệt may Việt xuất khẩu phục hồi ngoạn mục

Năm 2021, ước tính giá trị xuất khẩu của ngành dệt may đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019.

Đang cập nhật dữ liệu !