Xây dựng Thủ đô

Cập nhập tin tức Xây dựng Thủ đô

Hà Nội sẽ 'nới lỏng' cho cao ốc nội đô?

Hà Nội đang rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch này.

Đang cập nhật dữ liệu !