vận động

Cập nhập tin tức vận động

Hội Khuyến học Bến Tre vận động được 21 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số tiền vận động 3 cấp Hội được hơn 21,42 tỷ đồng; cấp học bổng và khen thưởng 26.286 suất với số tiền 19,546 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !