ứng dung

Cập nhập tin tức ứng dung

Nhiều ứng dụng giúp trẻ em kết nối mạng an toàn

Để bảo vệ con khi tham gia không gian mạng, nhiều phụ huynh phải "cầu cứu" đến các ứng dụng với tính năng như chặn các nội dung người lớn, bạo lực trên YouTube và các website, lập thời gian biểu trong ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !