trồng ca cao

Cập nhập tin tức trồng ca cao

Nông dân đầu tiên tự sản xuất chocolate từ trái ca cao Tây Nguyên

Ông Vũ Văn Nghĩa liên kết với người dân trồng hơn 120 ha ca cao và tự mày mò sản xuất chocolate.

Đang cập nhật dữ liệu !