tra tấn

Cập nhập tin tức tra tấn

Hành hạ dã man như thời trung cổ trên tàu cá: Bị hại không dám kiện, vẫn phải khởi tố

Vụ việc hành hạ dã man thuyền viên xảy ra từ tháng 5/2022, người bị hại đã làm đơn trình báo đến cơ quan có thẩm quyền nhưng không đề nghị xử lý hình sự. Tuy nhiên, các đối tượng hành hạ người khác cần phải bị xử lý, trừng trị theo quy định pháp luật

Đang cập nhật dữ liệu !