TPHCM: Đề thi thử và đáp án môn Ngoại ngữ

Chiều 11/5, học sinh lớp 12 của khoảng 150 trường THPT tại TPHCM đã tham gia thi môn Ngoại ngữ trong đợt thi thử THPT quốc gia. Infonet xin cung cấp đáp án và đề thi thử các môn Tiếng Anh, Trung, Nhật
TPHCM: Đề thi thử và đáp án môn Ngoại ngữ - ảnh 1

TPHCM công bố đề thi thử và đáp án môn Toán

Do năm nay đề thi môn Ngoại ngữ có thêm phần viết luận nên khiến khá nhiều học sinh lo lắng. Ngọc Anh, một học sinh lớp 12 cho biết: “Em cũng đã tham khảo đề thi của các năm trước, cũng cố gắng tập viết các đoạn văn ngắn nhưng vẫn rất lo, không biết đề thi sẽ như thế nào”.

Kết thúc môn thi Toán buổi sáng, nhiều thí sinh nhận định đề thi thử của TPHCM khó hơn so với đề thi mẫu của Bộ GDĐT. Theo nhận xét của một số giáo viên, kiến thức trong đề Toán rải đều ở lớp 10 và 11, bài toán đại số giải phương trình và hình học phẳng cũng tương đối khó đối với học sinh có lực học trung bình hoặc khá. Do vậy, chỉ những học sinh có lực học giỏi mới làm được tối đa 8-9 điểm, học sinh trung bình chỉ đạt được khoảng 4-5 điểm.

Dưới đây là đề thi thử và đáp án mà Sở GD&ĐT TP.HCM cung cấp (tiếp tục cập nhật)

ĐÁP ÁN KÌ THI THỬ – Năm học 2014-2015

Môn Tiếng Anh 

 Mã đề 1 

1. B

9. B

17. B

25. D

33. B

41. A

49. C

57. C

2. C

10. B

18. D

26. B

34. A

42. B

50. D

58. D

3. D

11. C

19. C

27. C

35. C

43. C

51. C

59. A

4. D

12. B

20. A

28. C

36. A

44. C

52. C

60. B

5. C

13. C

21. B

29. A

37. C

45. B

53. D

61. A

6. B

14. A

22. C

30. B

38. B

46. A

54. B

62. C

7. D

15. D

23. C

31. B

39. C

47. D

55. B

63. C

8. C

16. B

24. D

32. B

40. C

48. B

56. A

64. A

 Mã đề 2 

1. C

9. C

17. A

25. C

33. D

41. C

49. C

57. C

2. A

10. B

18. B

26. C

34. C

42. C

50. B

58. D

3. D

11. B

19. B

27. B

35. C

43. D

51. A

59. A

4. B

12. B

20. C

28. C

36. A

44. B

52. D

60. B

5. D

13. D

21. C

29. B

37. C

45. C

53. B

61. A

6. C

14. C

22. D

30. B

38. B

46. A

54. C

62. C

7. B

15. A

23. D

31. A

39. C

47. B

55. B

63. C

8. B

16. B

24. B

32. D

40. D

48. C

56. A

64. A

Mã đề 3 

1. B

9. C

17. B

25. C

33. B

41. A

49. C

57. C

2. B

10. A

18. C

26. B

34. C

42. C

50. B

58. D

3. A

11. D

19. C

27. B

35. B

43. C

51. A

59. B

4. D

12. B

20. D

28. A

36. A

44. A

52. D

60. C

5. D

13. B

21. D

29. B

37. C

45. C

53. B

61. A

6. C

14. D

22. B

30. B

38. D

46. A

54. C

62. C

7. C

15. C

23. B

31. C

39. A

47. B

55. D

63. B

8. B

16. A

24. D

32. C

40. B

48. C

56. C

64. C

Mã đề 4 

1. A

9. B

17. C

25. D

33. A

41. A

49. B

57. A

2. B

10. D

18. A

26. D

34. D

42. C

50. D

58. B

3. B

11. C

19. B

27. C

35. B

43. B

51. D

59. A

4. A

12. B

20. C

28. A

36. C

44. C

52. C

60. C

5. D

13. B

21. B

29. B

37. B

45. D

53. B

61. C

6. B

14. C

22. C

30. C

38. B

46. C

54. A

62. A

7. B

15. B

23. C

31. C

39. A

47. C

55. C

63. B

8. D

16. C

24. C

32. B

40. C

48. D

56. D

64. C

Đáp án Phần WRITING

Part 1.

65. If I could / were able to speak French, I could / would apply for that job.

66. Katie suggested that I should take / my taking an English course.

67. You need to have your car serviced / someone service your car once every two years.

68. In spite of a change of (the) weather / the weather change, the trip went ahead as planned.

69. No one has seen Mr. Brown (ever) since July 1978.

Part 2. (1,5 điểm)

Mô t tiêu chí đánh giá:

1. B cc  (0,40 điểm)

o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc

o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài

o Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận

2. Phát trin ý  (0,25 điểm)

o Phát triển ý có trình tự logic

o Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình

3. S dng ngôn t  (0,30 điểm)

o Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung

o Sử dụng ngôn từ đúng văn phong / thể loại

o Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển

4. Ni dung  (0,30 điểm)

o Đủ thuyết phục người đọc

o Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận

o Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%

5. Ng pháp, du câu, và chính t  (0,25 điểm)

o Sử dụng đúng dấu câu

o Chính tả: Viết đúng chính tả

_ Lỗi chính tả gây hiểu nhầm / sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ 1% điểm của bài viết)

_ Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi

o Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm / sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết)

Đim tng 1,50

Lưu ý: 

Điểm phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,125 điểm 64 câu = 8 điểm

Điểm phần viết: 

PART 1: Mỗi câu đúng 0,1 điễm5 câu= 0,5 điểm

PART 2: 1,5 điểm 

Điểm cuối cùng: Lấy tổng điểm phần trắc nghiệm và phần viết.

Đáp án môn Tiếng Nhật 

Thời gian làm  bài:  90  phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu số

Mã đề thi

274

385

163

496

1

B

D

B

C

2

D

C

C

D

3

B

B

B

D

4

D

C

D

A

5

A

D

C

A

6

D

B

B

B

7

C

A

C

C

8

B

B

A

D

9

C

D

C

A

10

B

B

D

B

11

A

A

C

C

12

B

A

A

D

13

C

D

B

C

14

B

B

A

C

15

D

A

D

D

16

C

A

A

C

17

B

D

B

B

18

C

C

A

C

19

A

A

D

D

20

C

D

A

B

21

D

C

A

A

22

C

D

D

B

23

A

A

D

D

24

B

B

B

B

25

A

C

B

A

26

D

A

A

A

27

A

C

D

D

28

B

C

C

B

29

A

D

A

A

30

D

A

C

A

31

A

B

D

D

32

A

D

C

C

33

D

A

C

A

34

D

B

D

D

35

B

D

C

C

36

B

D

B

D

37

A

A

A

A

38

D

D

B

B

39

C

A

A

C

40

A

D

D

C

41

C

D

B

D

42

D

D

D

B

43

C

A

A

C

44

C

A

C

A

45

D

B

B

D

46

C

C

D

B

47

B

D

B

B

48

A

A

D

A

49

B

C

A

B

50

A

B

D

C

51

D

C

C

A

52

B

D

B

C

53

D

C

C

C

54

A

C

B

D

55

C

D

A

A

56

C

B

A

B

57

B

C

C

D

58

C

A

B

A

59

D

D

D

B

60

C

B

D

D

61

A

B

C

D

62

C

A

C

A

63

B

B

B

D

64

D

C

C

A

II. PHẦN VIẾT (2 điểm)

Tiêu chí

Mô tả chi tiết

Điểm

Nội dung

-Viết đúng chủ đề

0,25

-Viết logic, hợp lí

0,25

Ngôn ngữ

- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp

0,5

- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú

0,5

Trình bày

- Viết đủ số câu theo quy định

0,25

- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo

0,25

Tổng điểm

2,0

Đáp án môn Tiếng Trung mã đề 132

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

1

B

23

D

45

C

2

A

24

C

46

A

3

A

25

D

47

C

4

C

26

D

48

B

5

C

27

B

49

C

6

B

28

C

50

C

7

C

29

B

51

A

8

B

30

B

52

D

9

C

31

D

53

B

10

C

32

D

54

B

11

C

33

B

55

A

12

A

34

C

56

C

13

C

35

B

57

D

14

A

36

C

58

A

15

B

37

D

59

D

16

B

38

C

60

D

17

C

39

B

61

C

18

A

40

A

62

B

19

D

41

C

63

A

20

C

42

A

64

D

21

D

43

A

22

A

44

C

PHN VIT (2 đim)

* Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: 0.2 điểm x 5 câu = 1 điểm)

Câu 65:随着时代的发展变化,一些传统观念也在发生变化。

Câu 66:大家在做好各自工作的同时,还应要互相协作。

Câu 67:要善于吸取别人的经验教训,不断提高和完善自己。

Câu 68:我们要抓住这次有利机会,扩大公司的影响力。

Câu 69:当我遇到困难的时候,朋友们给了我很大的帮助。

* Viết một đoạn văn với chủ đề 《我的理想》(từ 120 đến 150 chữ)

Tiêu chí

Mô tchi tiết

Đim

Ni dung

-Viết đúng chủ đề

0.2

- Viết logic, hợp lí

0.2

Ngôn ng

- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp

0.2

- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú

0.1

Trình bày

- Viết đủ số chữ theo quy định.

0.1

- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo

0.2

Tng đim

1.0

Đáp án môn Tiếng Trung mã đề 236

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

1

D

23

D

45

A

2

B

24

B

46

D

3

C

25

A

47

C

4

B

26

A

48

D

5

C

27

C

49

D

6

D

28

C

50

B

7

C

29

B

51

C

8

B

30

C

52

B

9

A

31

B

53

B

10

C

32

C

54

D

11

A

33

C

55

D

12

A

34

C

56

C

13

C

35

A

57

B

14

C

36

C

58

A

15

A

37

A

59

D

16

D

38

B

60

C

17

B

39

B

61

A

18

B

40

C

62

C

19

A

41

A

63

B

20

C

42

D

64

C

21

D

43

C

22

A

44

D

PHN VIT (2 đim)

* Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: 0.2 điểm x 5 câu = 1 điểm

Câu 65:大家在做好各自工作的同时,还应要互相协作。

Câu 66:随着时代的发展变化,一些传统观念也在发生变化。

Câu 67:我们要抓住这次有利机会,扩大公司的影响力。

Câu 68:当我遇到困难的时候,朋友们给了我很大的帮助。

Câu 69:要善于吸取别人的经验教训,不断提高和完善自己。

* Viết một đoạn văn với chủ đề 《我的理想》(từ 120 đến 150 chữ)

Tiêu chí

Mô tchi tiết

Đim

Ni dung

-Viết đúng chủ đề

0.2

- Viết logic, hợp lí

0.2

Ngôn ng

- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp

0.2

- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú

0.1

Trình bày

- Viết đủ số chữ theo quy định.

0.1

- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo

0.2

Tng đim

1.0

Đáp án môn Tiếng Trung mã đề 458

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

1

C

23

C

45

A

2

A

24

B

46

C

3

D

25

C

47

A

4

B

26

D

48

B

5

B

27

C

49

B

6

A

28

B

50

C

7

C

29

A

51

A

8

D

30

C

52

D

9

A

31

A

53

C

10

D

32

A

54

D

11

D

33

C

55

A

12

C

34

B

56

D

13

B

35

A

57

C

14

A

36

A

58

D

15

D

37

C

59

D

16

C

38

C

60

B

17

A

39

B

61

C

18

C

40

C

62

B

19

B

41

B

63

B

20

C

42

C

64

D

21

D

43

C

22

B

44

C

PHN VIT (2 đim)

* Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: 0.2 điểm x 5 câu = 1 điểm)

Câu 65:当我遇到困难的时候,朋友们给了我很大的帮助。

Câu 66:我们要抓住这次有利机会,扩大公司的影响力。

Câu 67:大家在做好各自工作的同时,还应要互相协作。

Câu 68:要善于吸取别人的经验教训,不断提高和完善自己。

Câu 69:随着时代的发展变化,一些传统观念也在发生变化。

* Viết một đoạn văn với chủ đề 《我的理想》(từ 120 đến 150 chữ)

Tiêu chí

Mô tchi tiết

Đim

Ni dung

-Viết đúng chủ đề

0.2

- Viết logic, hợp lí

0.2

Ngôn ng

- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp

0.2

- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú

0.1

Trình bày

- Viết đủ số chữ theo quy định.

0.1

- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo

0.2

Tng đim

1.0

Đáp án môn Tiếng Trung mã đề 681

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

Câu s

Đáp án

1

C

23

D

45

A

2

A

24

B

46

D

3

C

25

A

47

C

4

B

26

A

48

D

5

C

27

C

49

D

6

D

28

C

50

B

7

B

29

B

51

C

8

C

30

C

52

B

9

B

31

B

53

B

10

C

32

C

54

D

11

D

33

C

55

C

12

C

34

C

56

A

13

B

35

A

57

D

14

A

36

C

58

B

15

C

37

A

59

B

16

A

38

B

60

A

17

A

39

B

61

C

18

C

40

C

62

D

19

D

41

A

63

A

20

C

42

D

64

D

21

B

43

C

22

A

44

D

PHN VIT (2 đim)

* Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: 0.2 điểm x 5 câu = 1 điểm)

Câu 65:要善于吸取别人的经验教训,不断提高和完善自己。

Câu 66:当我遇到困难的时候,朋友们给了我很大的帮助。

Câu 67:随着时代的发展变化,一些传统观念也在发生变化。

Câu 68:大家在做好各自工作的同时,还应要互相协作。

Câu 69:我们要抓住这次有利机会,扩大公司的影响力。

* Viết một đoạn văn với chủ đề 《我的理想》(từ 120 đến 150 chữ)

Tiêu chí

Mô tchi tiết

Đim

Ni dung

-Viết đúng chủ đề

0.2

- Viết logic, hợp lí

0.2

Ngôn ng

- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp

0.2

- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú

0.1

Trình bày

- Viết đủ số chữ theo quy định.

0.1

- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo

0.2

Tng đim

1.0

Bạch Dương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !